Att göra en deklaration genom att kopiera en tidigare deklaration

När du börjar fylla i en tulldeklaration för en postförsändelse, välj " +Ny deklaration". Kopiera inte en tidigare deklaration och använd inte deklarationsunderlag.

Du kan göra ett utkast av en tidigare deklaration som du genom att komplettera och ändra uppgifter kan göra till en ny deklaration. Öppna från deklarationslistan under fliken ”Färdiga” den deklaration som du vill göra ett utkast av. Tryck på knappen ”Kopiera” nere på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas. 

I popup-fönstret som öppnas i tjänsten finns en förfrågan om du vill skapa ett nytt deklarationsunderlag av kopian. När du vill kopiera deklarationens uppgifter som ett nytt utkast, tryck på ”Ångra”. 

 Tjänsten skapar utkastet. Uppe på sidan visas en text som anger när utkastet har skapats.

Deklarationsuppgifterna kopieras till det nya deklarationsutkastet. Ett undantag är aktörens egna referens, som ändras för varje deklaration och alltid måste fyllas i på nytt för varje deklaration. 

Granska noggrant alla uppgifter. Ändra de obligatoriska uppgifterna, uppgifter on tidigare dokument, lagerkod, särskilt antalet varor och numren på eventuella containrar.