Att skapa ett deklarationsunderlag 

Du kan skapa egna deklarationsunderlag som du kan använda när du gör nya deklarationer. Öppna från fliken ”Färdiga” en deklaration som du vill använda som deklarationsunderlag och tryck på knappen ”Kopiera” nere på sidan ”Sammandrag och sändning”.

När du vill skapa ett deklarationsunderlag, tryck på knappen ”OK” i popup-fönstret.

Gå tillbaka till sidan ”Sammandrag och sändning” för ifrågavarande deklaration. Tryck på knappen ”Spara som deklarationsunderlag” nere på sidan

Namnge deklarationsunderlaget i fältet ”Deklarationsunderlagets namn” och välj ”Spara”.

Deklarationsunderlaget som du skapat visas nu under fliken ”Egna deklarationsunderlag”. Välj det deklarationsunderlag du önskar använda till en ny deklaration och gör de ändringar som behövs. När du väljer ett deklarationsunderlag, öppnas sidan ”Sammandrag och sändning”. 

Ett annat sätt att skapa ett deklarationsunderlag är att fylla i uppgifterna till deklarationsunderlaget ända från början. Välj ”+Ny deklaration” på startsidan. Obs! Använd inte snabbval. När du svarat på alla frågor i vyn ”Välj deklaration”, kan du aktivera väljarrutan ”Skapa ett underlag av detta” som dyker upp längs ner under knappen ”Tulldeklaration”. Fyll i uppgifterna som behövs i deklarationsunderlaget som öppnas, och gå till sidan ”Sammandrag och sändning”. Välj ”Spara ändringarna” namnge deklarationsunderlaget och välj ”Spara”. Därefter kan du söka deklarationen du nyss skapade och använda den som underlag för en ny deklaration.