Deklarationer under handläggning

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor i anvisningarna på första sidan. 

När du valt fliken ”Under handläggning” visas de deklarationer som kräver åtgärder antingen av den som lämnat in deklarationen eller tulltjänstemannen eller så väntar deklarationerna på att varans ankomst ska anmälas till Tullen. Deklarationerna har alltså ingetts, men varorna som deklarerats har inte frigjorts för förfarandet. 

Deklarationerna som visas i deklarationslistan ”Under handläggning” har någon av följande status: har skickats, har godtagits, har registrerats, har avvisats, väntar på svar, korrigering har skickats eller korrigering har avvisats.
När du väljer en viss deklarationsrad, öppnas deklarationens sida ”Sammandrag och sändning”. 

Den röda triangeln i deklarationslistan, innebär att deklarationen förutsätter att du vidtar åtgärder, t.ex. svarar på en begäran om tilläggsutredning som Tullen skickat.


Deklarationslistor: Under handläggning. Bild på åtgärdsbegäran som Tullen skickat. I statusfältet visas en röd triangel med ett utropstecken och statusen är ”Väntar på svar”.

Bilden på ett dokument i deklarationens sista kolumn, innebär att ett dokument har bifogats till deklarationen. När du klickar på bilden öppnas dokumentet i en ny flik.