Aktörer

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter 
Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till tulldeklarationen. Du kan ange uppgifterna för kontaktpersonen, deklaranten, hens ombud, importören, exportören och någon annan aktör (t.ex. den som ansvarar för momsen).       

Angivande av aktörens identifieringsnummer

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan specificeringsuppgift. Om deklaranten och hens ombud är företag, ska både deklarantens och ombudets EORI-nummer anges. Importörens EORI-nummer ska också anges om samma företag är både importör och deklarant.

EORI-numret är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifter till förtullningsbeslut och förtullningsuppgifter. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst  Egna uppgifter. 

Vid punkterna ”Deklarant” ”Ombud” och ”Importör” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar i rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” Som adress för verksamhetsstället syns adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress synas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du redan i användarinställningarna angett identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe, söker tjänsten fram dessa adressuppgifter. 

Till deklarationsuppgifterna sparas alltid den adressuppgift som bestäms enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Till denna adress skickas också periodspecifikationen, dvs. samlingsfakturan, om företaget har tillstånd till anstånd med betalning och om det i deklarationens tilläggsuppgifter inte har angetts någon nätfakturaadress. 

EORI-registrerad aktör: Ange EORI-numret och, om du vill, identifieringsnumret för verksamhetsstället. Tjänsten fyller automatiskt i för- och efternamnet till deklarationen utifrån identifikationen. 

Om aktören inte har ett EORI-nummer, ange något av följande identifieringsuppgifter:
•    för en finsk aktör - FO-numret som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en utländsk aktör - VAT-numret som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en finsk privatperson - personbeteckningen som börjar med landskoden, namn och adress
•    för en utländsk privatperson - födelsetid som börjar med landskoden, namn och adress

Kontaktperson

Kontaktpersonen är den som inger deklarationen, så fyll i ditt eget namn vid punkten ”Kontaktperson”. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. Med knappen ”Inställningar” kan du spara ditt telefonnummer och din e-postadress samt identifieringsnumret för ditt företags verksamhetsställe. Därefter fylls de framöver i automatiskt i dina deklarationer, om du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter” vid punkten ”Kontaktperson”.

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för hänförandet till förfarandet och för deklarationens riktighet. Oftast anges importören som deklarant. Om indirekt ombudskap används, ska ombudet anges som deklarant. Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj aktörens natur och kontaktspråk i rullgardinsmenyn. Till exempel felmeddelanden visas på det valda språket.

Om du upprättar deklarationen som ett ombud, ska du ange deklarantens identifieringsnummer. Om deklaranten är ett företag, ange företagets EORI-nummer och det eventuella identifieringsnumret för verksamhetsstället, då söker tjänsten fram namn- och adressuppgifter enligt aktörens identifieringsnummer. Om deklaranten är en privatperson, ange landskoden FI och personbeteckningen. Om personen inte har någon finländsk personbeteckning, ange landskoden och födelsedatum i formen dd.mm.åååå. 

EORI-numret anges dock inte som deklarants och importörens identifieringsnummer om den utländska importören har både ett finländskt FO-nummer för mervärdesbeskattning (som utländskt samfund eller som filial till utländskt företag) och ett EORI-nummer som beviljats inågot annat land än Finland. Om du är en sådan utländsk importör eller dess ombud (speditör), ange det finländska FO-numret som deklarants och importörens identifieringsnummer och änge EORI-numret som beviljats inågot annat EU-land som ytterligare uppgift med koden FIEOR.

Om deklaranten är ett företag som är etablerat i Finland, välj som aktörens natur ”Y – Företag/Finland”. Om aktören är ett företag utanför EU som beviljats ett EORI-nummer av Finland, välj som aktörens natur ”EORI”.

Ombud 

Om du inger deklarationen som ett ombud för någon annans räkning, fyll i dina uppgifter via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, då fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen, om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj i rullgardinsmenyn land och aktörens natur.

Typ av ombudskap 

Välj typen av ombudskap i rullgardinsmenyn. Ombudskapet kan vara direkt ombud, indirekt ombud eller direkt ombudskap med garantens ansvar. Om du använder direkt ombudskap med garantens ansvar, välj ”2 – Direkt ombud” i rullgardinsmenyn. Aktivera dessutom kryssrutan ”Med garantens ansvar”.

Direkt ombudskap: Ett direkt ombud inger tulldeklarationen för importörens räkning och i hens namn. importören ansvarar för riktigheten av de angivna uppgifterna. Importörens garanti används i deklarationen och importören ansvarar för tullskulden. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga.

Indirekt ombudskap: Tulldeklarationen inges i ombudets namn, men för importörens räkning. Det indirekta ombudet ansvarar också för riktigheten av deklarationsuppgifterna. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet ansvarar för tullskulden. Utöver det indirekta ombudet är importören också alltid ansvarig för tullskulden.

Direkt ombudskap med garantens ansvar: Tulldeklarationen inges för importörens räkning och i hens namn. Ombudet ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen är felaktiga. Ombudets garanti används i deklarationen och ombudet förbinder sig till att betala en tullskuld som motsvarar garantibeloppet.

Importör

Som importör anges deklaranten, utom om man använder ett indirekt ombud. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna och inte använder ett ombud, kan du aktivera kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då fyller tjänsten automatiskt i dina egna uppgifter i deklarationen under rubriken ”Importör”. I annat fall, mata in importörens identifieringsnummer, namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land och aktörens natur. Aktören natur väljs i rullgardinsmenyn.

Exportör

Exportören är den sista säljaren före varan förs in till EU:s tull- eller skatteområde.

Ytterligare skatteaktörer (IOSS-registrerad aktör)

Om till exempel en nätbutik som är registrerad som IOSS-aktör inom EU betalar mervärdesskatten, ange den IOSS-registrerade aktörens identifieringsnummer. Tjänsten fyller automatiskt i aktörens roll. Om tjänsten inte har fyllt i identifieringsnumret, ange den IOSS-registrerade aktörens mervärdesskattenummer som börjar med bokstäverna IM. Tjänsten fyller automatiskt i för- och efternamnet till deklarationen utifrån identifikationsnumret. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats De särskilda ordningarna för moms (one Stop Shop).