Korrigering av avvisad deklaration

Om din deklaration har avvisats innebär det att Tullen inte fortsätter handläggningen av deklarationen. Du kan korrigera den avvisade deklarationen genom att trycka på knappen ”Öppna deklarationen du just skickade” nere till höger.
 

Avvisande

På sidan ”Sammandrag och sändning” finns felet som orsakade att deklarationen avvisades.
På bilden orsak till felet. För felet har angetts kod, orsak till felet, felpekare och det ursprungliga felaktiga värdet.

Om du vill korrigera den avvisade deklarationen senare, finns den på tjänstens startsida under fliken ”Under handläggning”.