Tulldeklaration för varor av lågt värde:

Praktiska tips och utkast

 • De obligatoriska fälten är märkta med en röd asterisk (*) efter namnet på fältet.
 • Om du när du väljer importdeklaration anger referensnumret du fått från transportfirman och om transportfirman skickar uppgifter till Tullen, fylls en del av uppgifterna i automatiskt i deklarationen.
 • Deklarationens datainnehåll har delats upp i olika flikar. Använd sidonavigationen för att röra dig mellan dem. Tjänsten sparar uppgifterna fast du byter flik. Du kan också röra dig i deklarationen med knapparna ”Nästa” och ”Föregående.”
 • Du får mera information om ifyllandet av ett enskilt fält, genom att klicka på frågetecknet bredvid fältets namn. Klicka på tecknet på nytt för att stänga anvisningen.

 • Om du har identifierat dig i deklarationstjänsten som representant för ditt förtag, visas ditt företags uppgifter i deklarationen när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”.un olet tunnistautunut ilmoituspalveluun yrityksesi edustajana, yrityksesi tiedot tulevat näkyviin ilmoitukselle, kun valitset kohdan ”sama kuin tunnistautunut käyttäjä”.

 • Du kan vanligtvis välja rätt uppgift i rullgardinsmenyerna på två sätt:
  • Välj en kod från listan.
  • Skriv in början av ordet (till exempel US För), då föreslår menyn alternativ med dessa bokstäver. Välj rätt alternativ, till exempel ”US Förenta staterna”.
 • Tjänsten gör kontroller redan i det skedet då du fyller i deklarationen. Om det i kontrollen kommer fram fel, meddelar tjänsten om det. Felmeddelandet visas markerat med rött ovanför fältet.

Sparande av utkast 

Tjänsten sparar nästan i realtid uppgifterna du fyllt i. I den övre balken i vyn ser du när den nyaste versionen av utkastet har sparats. Informationen uppdateras med en halv minuts mellanrum.

Utkastet sparas

 • då du trycker på sidonavigationen
 • med en minuts mellanrum om du ändrar eller lägger till uppgifter.

Om du mitt i ifyllandet av deklarationen klickar på ”Stäng” frågar tjänsten om du vill spara den halvfärdiga deklarationen som utkast. Om du svarar ”OK” sparas deklarationen i listan med utkast och du återvänder till startsidan. Om du svarar ”Ångra” försvinner alla uppgifter du angett och du återvänder till startsidan.

Delarna till tulldeklarationen för varor av lågt värde:

Tulldeklarationen för varor av lågt värde består av tre deklarationsdelar: aktörer, deklarationsparti (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och varuposter (varupostspecifika uppgifter). Till dessa deklarationsdelar går du via knapparna med motsvarande namn i början av sidan.