Sändning av deklarationen

Efter att du angett alla obligatoriska uppgifter i deklarationen flyttas du till sidan ”Sammandrag och sändning”. Du kan inte sända deklarationen om obligatoriska uppgifter saknas i den. Då är knappen ”Skicka” grå till färgen. Om du öppnar sidan ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” eller ”Varupost” och uppgifterna måste kompletteras, då blir i huvudnavigationen balken bredvid namnet på sidan röd. Fälten för uppgifter som ska kompletteras är markerade med rött och under fältet kommer en röd text som talar om vad som saknas i deklarationen. När du fyllt i alla obligatoriska uppgifter, kan du kontrollera deklarationsuppgifterna i sammandraget och skicka deklarationen till Tullen genom att klicka på knappen ”Skicka” nere till höger på sidan.
 

Handläggning av deklarationen

När du skickat deklarationen öppnas en sida där identifieraren som Tullen tilldelat din deklaration visas. Om Tullen godtar deklarationen visas snart också det MRN-referensnummer som Tullen tilldelat deklarationen. 
 

Bild då deklarationen har skickats. På bilden identifieringsnummer tilldelat av Tullen, MRN och deklarationens status.

Om du i din deklaration angett uppgifter som är felaktiga enligt Tullens system, avslås din deklaration. Då får du inte ett MRN-nummer, utan ett meddelande om att din deklaration har statusen ”Har avvisats”. 

När deklarationen godtagits och den fått ett MRN-referensnummer, kan du betala din förtullning.