Standarddeklaration

Standarddeklarationer används vid import, då

  • varor importeras från länder utanför unionen
  • unionsvaror importeras över skattegränsen till exempel från Sverige till Åland eller från Kanarieöarna till Finland
  • unionsvaror importeras mellan Åland och övriga Finland om importören är momsregistrerad
  • unionsvaror importeras mellan Åland och övriga Finland om importören inte är momsregistrerad.

För varor av lågt värde kan man inge en tulldeklaration för varor av lågt värde, dvs. om värdet är högst 150 euro och varorna importeras från ett land utanför EU. Datainnehållet för denna deklaration är lite annorlunda än datainnehållet för en standarddeklaration.

Deklarationen för tullagring har sin egen användaranvisning.