Tulldeklaration för varor av lågt värde

Deklarationen för varor av lågt värde används när

  • varans värde är högst 150 euro
  • varorna omfattas inte av förbud, restriktioner eller punktskatter
  • förfarandekoden är 4000, dvs. övergång till fri omsättning utan föregående förfarande 
  • varorna importeras från ett land utanför EU.

Tulldeklarationen för varor av ringa värde består av tre deklarationsdelar:

  • aktörer
  • för hela deklarationen gemensamma uppgifter om deklarationspartiet
  • uppgifter om varuposten.