Mina deklarationsunderlag

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor i anvisningarna på första sidan. 

Genom att välja fliken ”Egna deklarationsunderlag” hittar du färdiga deklarationsunderlag som skapats i ditt företags namn. 

När du valt fliken ”Egna deklarationsunderlag”, ser du deklarationerna under varandra i listform. Listan innehåller deklarationsunderlagets namn, deklaration, typ av tilläggsdeklaration, förfarande, deklarant, lager och senaste ändring.

Hämta det önskade deklarationsunderlaget till exempel med sökfunktionen och välj deklarationen från listan. Genom att välja deklarationen överförs du till sidan ”Sammandrag och sändning” för ifrågavarande deklaration.

Du kan använda deklarationsunderlaget som sådant som underlag för en ny deklaration genom att välja ”Använd deklarationsunderlag”.


Du kan redigera ett öppet deklarationsunderlag genom att klicka på ”Redigera deklarationsunderlag”. Om du redigerar ett öppet deklarationsunderlag, spara ändringarna genom att först klicka på ”Spara som deklarationsunderlag”. Därefter öppnas ännu en separat sida för sparande, där du kan ge ditt deklarationsunderlag ett nytt namn om du vill.  

Bild av sidan Sammandrag och sändning. För användaren syns knapparna ”Använd deklarationsunderlag”, ”Redigera deklarationsunderlag” och ”Radera deklarationsunderlag”.

Du kan också radera egna deklarationsunderlag. Genom att klicka på ”Ångra” går du tillbaka till föregående sida.

På deklarationens sida ”Sammandrag och sändning” kan du gå tillbaka till listan ”Egna deklarationsunderlag” genom att välja ”Stäng”.

Anvisningar om hur du skapar ett nytt deklarationsunderlag finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.