Färdiga deklarationer

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor i anvisningarna på första sidan. 

När du valt fliken ”Färdiga”, ser du de färdiga deklarationerna under varandra i listform. I deklarationsuppgifterna syns deklarationens MRN, status, aktörens referens, deklaration, förfarande, deklarant, senaste ändring och senaste dokument. 

När du väljer en viss deklarationsrad, öppnas deklarationens sida ”Sammandrag och sändning”. 

Tabellens sista kolumn ”Senaste dokument” är tom, om inga dokument har bifogats till deklarationen. Om ett dokument har bifogats till deklarationen, kan du ladda det till en ny flik genom att klicka på bilden för dokumentet. 

Du kan skapa deklarationsunderlag av deklarationer i listan ”Färdiga”. En anvisning 
över hur du skapar ett deklarationsunderlag, öppnas i anvisningen för ”Sammandrag och sändning” på sidan.