Uppgifter om deklarationsparti som ska tullklareras

1. Uppgifter om deklarationsparti som ska tullklareras: för momsregistrerat företag

Grunduppgifter

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter: aktörens referens, datum när skattegränsen överskrids, förvaringsplats, ytterligare uppgifter och bifogade dokument.

Aktörens referens
Ange som aktörens referens det fritt formulerade referensnumret som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

Typ av deklaration
I Skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras.

Typ av tilläggsdeklaration
Typen av tilläggsdeklaration är automatiskt ”A – Standard tulldeklaration”.

Skattebestämningsdag 

Välj den dag då varorna enligt din bedömning kommer att anlända eller då varorna överskrider eller har överskridit skattegränsen. Om du inte vet när varorna överskrider eller har överskridit skattegränsen, kan du ange det datum då du fick ankomstavin. 

Om du inger en periodisk deklaration för en kalendermånad, ange under ”Skattebestämningsdag” undantagsvis datumet för ingivande av den periodiska deklarationen.

Om du inger en deklaration på förhand i ett steg, ange en beräknad ankomstdag. Om dagen då deklarationen inges är samma som ankomstdagen, lämna detta fält tomt.

Fakturerat totalbelopp och valutaslag

Ange totalbeloppet som fakturerats för deklarationspartiet, om du känner till det.

Om du inger en periodisk deklaration, ange under ”Deklarationsparti” totalbeloppet i euro för varorna i alla deklarationer som omfattas av den periodiska deklarationen.

Uppgifter om plats

Tullager eller tillfälligt lager: lagerkod
Om du deklarerar varor som förs in till Åland och du vet när du lämnar deklarationen att varorna transporteras via ett tillfälligt lager, ange lagret. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Deklarationsparti

Ytterligare information

Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” fyller tjänsten automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Om du i misstag har lagt till en rad för ytterligare uppgifter, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”. Koden för ytterligare uppgifter kan kräva en fritt formulerad beskrivning.

Ange i en periodisk deklaration koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” och som dess beskrivning skattebestämningsmånaden. Månaden anges i formen mm/åååå. Skattebestämningsmånaden bestäms enligt datumet efter överskridandet av skattegränsen, då transportfirman har överlåtit besittningen av varorna till mottagaren. Detta är det datum som importören har registrerat i sin bokföring i det första steget av tulldeklareringen.

Om du använder en periodisk deklaration, ange också ”FITIJ – Import över nationella skattegränsen, deklaration för en period”.

Om du anger en uppskattning av summan som fakturerats eller ska faktureras, ange ”FITPA – Import över nationella skattegränsen, uppgifterna grundar sig på uppskattningar”.

Bifogade dokument

I importdeklarationen ska man alltid ange en handelsfaktura eller annat bilagedokument, som kan användas till att koppla ihop de deklarerade varorna med importörens bokföring. 

Välj som ”Typ” i rullgardinsmenyn koden 1ZZZ – Annat dokument och lägg till i punkten ”Identifierare” numret för ankomstavin (AN-nummer) som kunden fått av Åland Post. 

Lägg till bilagan genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange en identifierare för dokumentet, såsom bilagans nummer eller någon annan specificerande uppgift. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument som bilaga. 

Ett dokument som angetts i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om inte Tullen särskilt begär det. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bilagor, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på knappen ”Ta bort valda” uppe i fältet.

Om du inger en periodisk deklaration, ange som bifogat dokument faktura eller annat dokument som kan kopplas till importörens bokföring och varuleveransen och till det belopp som betalats eller ska betalas för varan.

2. Uppgifter om deklarationsparti som ska tullklareras: för icke-momsregistrerat företag

Grunduppgifter

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter: aktörens referens, datum när skattegränsen överskrids, förvaringsplats, ytterligare uppgifter och bifogade dokument.

Aktörens referens
Ange som aktörens referens det fritt formulerade referensnumret som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

Typ av deklaration
I Skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras.

Typ av tilläggsdeklaration
Typen av tilläggsdeklaration är automatiskt ”A – Standard tulldeklaration”.

Skattebestämningsdag

Välj den dag då varorna överskrider eller har överskridit skattegränsen. Om du inte vet när varorna överskrider eller har överskridit skattegränsen, kan du ange det datum då du fick ankomstavin.

Fakturerat totalbelopp och valutaslag
Totalbeloppet som fakturerats för partiet anges inte här när det gäller uppgifter för deklarationspartiet som ska tullklareras. Fyll i uppgifterna senare i uppgifterna om varuposten.

Uppgifter om plats

Tullager eller tillfälligt lager: lagerkod
Om du deklarerar varor som förs in till Åland och du vet när du lämnar deklarationen att varorna transporteras via ett tillfälligt lager, ange lagret. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101).

Ytterligare uppgifter


Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” fyller tjänsten automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Om du i misstag har lagt till en rad för ytterligare uppgifter, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”. Koden för ytterligare uppgifter kan kräva en fritt formulerad beskrivning.

Bifogade dokument

I importdeklarationen ska man alltid ange en faktura eller annat bilagedokument, som kan användas till att koppla ihop de deklarerade varorna med importörens bokföring. 

Välj vid ”Typ” i rullgardinsmenyn koden 1ZZZ – Annat dokument och lägg till i fältet ”Identifierare” numret på ankomstavin från Åland Post (AN-nummer).

Lägg till bilagan genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifierare, såsom bilagans nummer eller annan specificerande uppgift. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument som bilaga. 

Ett dokument som angetts i deklarationen behöver inte laddas upp som bilaga, om inte Tullen särskilt begär det. Du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bilagor, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på knappen ”Ta bort valda” uppe i fältet.