Tjänstens startsida

När du loggat in öppnas startsidan till Tullklareringstjänsten. Du kan göra en ny deklaration genom att klicka på ”+Ny deklaration”. Därtill finns på sidan flikarna ”Utkast”, ”Under handläggning”, ”Färdiga” och ”Egna deklarationsunderlag”, med en lista på dina tidigare deklarationer. Som standard på första sidan finns en lista över deklarationer under handläggning. Du kan också söka deklarationer under fliken ”Sökning av deklarationer”.

Bild på startsidans deklarationslistor: utkast, under handläggning, färdiga, egna deklarationsunderlag samt sökning av deklarationer.

Språk, användare och popup-notiser

Tjänsten kan användas på finska (FI), svenska(SV) och engelska(EN).
Om du vill kan ändra systemets språk.

Bild på den övre balken med språkval i användargränssnittet.

I tjänstens övre balk finns namnet på den identifierade användaren samt företaget hen representerar. När deklarationen fylls i, skickar systemet meddelanden till användaren via popup-fönster. Antalet meddelanden syns vid ikonen för popup-fönstret. Innehållet i meddelandena får du fram genom att klicka på ikonen för popup-fönstret.

Bild på användargränssnittets övre balk, där det i sista kolumnen finns användarens namn, ikonen för inställningar (kugghjul), ikonen för popup-notiser (klocka) samt knappen för utloggning. 

I bilden finns två infotexter över hur deklareringen framskrider. Texterna i popup-fönstren kan stängas via krysset.

Bild på meddelanden som syns i popup-fönsterna.

Tillbaka till startsidan

Du kommer alltid tillbaka till tjänstens första sida genom att klicka på Tullens logo.

Notiser och anvisningar

Från startsidan kommer du också till systemets notiser och anvisningar. Under Notiser finns aktuella notiser gällande användningen av tjänsten. Genom att välja länken ”Anvisningar” kommer du till tjänstens instruktionssida. 

Bläddring av deklarationslistorna

I nedre kanten på startsidan ser du en lista med det totala antalet sidor. Du kan röra dig mellan de olika sidorna med listor med hjälp av piltangenterna. Du kan också gå till en viss sida genom att ange dess sidnummer i nummerfältet. Dessa uppgifter, pilar för navigering samt sidans uppdateringsikon finns längst ner på varje sida. 

Du kan ändra antalet rader som visas i listorna via knappen ”Inställningar” i den övre balken på startsidan.