Utkast

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor i anvisningarna på första sidan. Läs vid punkten ”Sammandrag och sändning” hur du kan göra ett utkast av en tidigare deklaration.

Att skapa och spara ett utkast

Under fliken ”Utkast” visas de deklarationer som du börjat fylla i men ännu inte skickat till Tullen. När du redigerar en deklaration eller skapar en ny deklaration, sparar tjänsten automatiskt uppgifterna som matats in som utkast. 

Ett meddelande om att utkastet har sparats visas uppe på sidan ovanför uppgifterna om deklarationen. Bild på en informationspanel som visar vilken deklaration det är fråga om, när utkastet har skapats och deklarantens FO-nummer samt eventuellt MRN-referensnummer.

Du kan spara ett utkast av deklarationen genom att klicka på knappen ”Stäng”. Utkastet sparas också om du lämnar deklarationen och går till startsidan genom att klicka på Tullens logo.

Bild på fönstret som syns när du stänger deklarationen. Välj om du vill spara den halvfärdiga deklarationen som utkast genom att välja ”OK” eller gå tillbaka genom att välja ”Peruuta” (Ångra). 

Fortsätt handläggningen av ett utkast

Sök fram utkastet du önskar med hjälp av filtrering. Välj deklarationsrad från listan och fyll i uppgifterna som saknas i deklarationen. 

Bild på fliken utkast. Deklarationer kan filtreras med uppgifterna Aktörens referens, Deklaration, Typ av tilläggsdeklaration, Förfarande, Deklarant, Lager och Senaste ändring.

Om du vill ta bort ett utkast öppna det i listan ”Utkast” och klicka på ”Radera utkast”.