Varupost

Uppgifter om deklarationsparti som ska tullklareras: Varupost

Varukod och grunduppgifter om varupost

Föregående förfarande
Varor har vanligtvis inte något föregående förfarande. Välj då i rullgardinsmenyn
”00 – Inget föregående förfarande”.

Ytterligare förfarande
När du på startsidan har valt Finland som avsändningsland, väljer tjänsten som ytterligare förfarande automatiskt ”615 – Unionsvaror mellan Fastlandsfinland och Åland”. Det kan finnas fler än ett ytterligare förfarande för varorna, så du kan också välja andra ytterligare förfaranden i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen ”+ Lägg till”, då syns det valda ytterligare förfarandet till höger om knappen. Om du inger en deklaration i två faser inom tio dagar från ankomsten av varorna, välj som kod för ytterligare förfarande ”680 – Tulldeklaration ingiven i efterhand”. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort”.

Tidigare dokument

Bild på uppgifter om tidigare dokument som ska anges. Uppgifter som ska anges är typen av tidigare dokument, referens, varupostnummer och transportdokumentets identifieringsnummer. Knapparna ”+Lägg till dokument” och ”Ta bort valda” syns också.

Du kan lämna fältet ”Tidigare dokument” tomt. Posten ankomstnummer (kod 781) får inte användas. Om du vill ange ett tidigare dokument, ange som typ ZZZ – Annat tidigare dokument.

Värdeuppgifter för varorna
I en momsregistrerad importörs deklaration behöver man inte fylla i varornas värdeuppgifter.

Uppgifter om deklarationsparti som ska tullklareras: Varupost

Varukod och grunduppgifter om varupost

Föregående förfarande
Varor har vanligtvis inte något föregående förfarande. Välj då i rullgardinsmenyn ”00 – Inget föregående förfarande”.

Ytterligare förfarande
När du gör en skattegränsdeklaration väljer tjänsten som ytterligare förfarande automatiskt ”615 – Unionsvaror mellan Fastlandsfinland och Åland”. Det kan finnas fler än ett ytterligare förfarande för varorna, så du kan också välja andra ytterligare förfaranden i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen ”+ Lägg till”, då syns det valda ytterligare förfarandet till höger om knappen. Du kan ta bort ett ytterligare förfarande genom att klicka på knappen ”Ta bort”.

Tidigare dokument

Du kan lämna fältet ”Tidigare dokument” tomt. Posten ankomstnummer (kod 781) får inte användas. Om du vill ange ett tidigare dokument, ange som typ ZZZ – Annat tidigare dokument.

Ytterligare uppgifter

Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” ange t.ex. tillverkningsår för en begagnad vara. Välj i rullgardinsmenyn koden ”FIBEG – Tillverkningsår (begagnade varor) – Åland” och fyll i tillverkningsåret i fältet ”Beskrivning”.

Varans värdeuppgifter

Välj mervärdesskatteprocent genom att klicka på alternativknappen bredvid mervärdesskatteprocenten. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %.

Pris

När importören inte är momsskyldig, ange uppgifterna om varornas pris och valutaslag. Tjänsten kontrollerar utgående från FO-numret eller EORI-numret, om importören är momsskyldig.

Ange det pris som betalats eller ska betalas för varorna samt valutaslag. Ange priset med högst 2 decimalers noggrannhet.