Uppgifter om deklarationsparti

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

  • referenser du använt
  • typ av tilläggsdeklaration 
  • transportsätt inrikes
  • avsändningsland
  • uppgifter om plats
  • transportkostnader till destinationsorten
  • tilläggsuppgifter 
  • bifogade dokument

Grunduppgifter

Aktörens referens
Ange som aktörens referens den fritt formulerade referensen som specificerar tulldeklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken. 

Typ av tilläggsdeklaration
Om varorna redan anlänt till Finland och deras ankomst kan anmälas till Tullen antingen i lagret eller vid platsen för införsel, välj ”A – Standardtulldeklaration”. Om du inger en deklaration på förhand innan ankomsten av varorna anmälts och du känner till det tidigare dokumentets identifikationsnummer, välj ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”. 

Skattebestämningsdag
Om du inger deklarationen i efterhand, måste du ange skattebestämningsdagen, det vill säga varornas ankomstdag. Välj det datum då varan anmäldes eller skulle ha anmälts till Tullen för hänförande till importförfarandet.

Unikt referensnummer (UCR)
Om avsändaren har gett ett unikt referensnummer som är specificerat och förblir permanent genom hela leveranskedjan, ange det vid punkten ”Unikt referensnummer (UCR)”. Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Transportuppgifter

Transportsätt inrikes
Välj koden för transportsättet enligt det transportmedel med vilket varorna anländer till förvaringsplatsen.

Rutt

Avgångsplats
Ange vid punkten ”Avgångsplats” det land utanför EU som varan ursprungligen har skickats från. Notera att avsändningslandet inte alltid är samma som det land där nätbutiken är belägen.  Du kan söka koden för avsändningslandet i rullgardinsmenyn genom att mata in början av landets namn eller kod, eller genom att använda sökfunktionen.

Uppgifter om plats

Tullager eller tillfälligt lager: lagerkod
Varorna befinner sig ofta i ett tillfälligt lager vid en flygplats eller i en hamn. Ange då lagerkoden som t.ex. finns i ankomstanmälan som transportfirman skickat. Lagerkoden är EORI-numret med tilläggsdelar (till exempel FI1234567-800101). 

Varornas förvaringsplats
Vid punkten ”Varornas förvaringsplats”, ange uppgifter om varornas förvaringsplats när varorna inte befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager. Till exempel om varorna finns vid införseltullkontoret då deklarationen inges, ange adressuppgifterna för införseltullkontoret.

Värdebestämning

Vid punkten ”Värdebestämning” ange transportkostnaderna fram till destinationen. Ange leveranskostnaderna i fältet ”belopp” och valutaslaget i fältet ”Valuta” om de har uppdelats i fakturan och de inte ingår i priset.

Ytterligare uppgifter 

Vid punkten ”Ytterligare uppgifter” fyller tjänsten automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj rätt kod i rullgardinsmenyn. Om du i misstag har lagt till en rad för ytterligare uppgifter, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på ”Ta bort valda”. Koden för ytterligare uppgifter kan kräva en fritt formulerad beskrivning.

Bifogade dokument

Till importtulldeklarationen ska man alltid bifoga en faktura eller ett motsvarande dokument, till exempel en orderbekräftelse. Om det finns andra bilagor som hänför sig till varan och som ska anmälas till Tullen, ange även dem. Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen.

Lägg till bilagans uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj i rullgardinsmenyn typen av bifogat dokument och ange dokumentets identifieringsnummer, såsom bilagans nummer eller annan specificerande uppgift. Tjänsten fyller automatiskt i fältet ”Den bifogade filens referens”, om du laddar upp ett dokument. 

Det angivna dokumentet behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. du kan ladda upp bilagan med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du i misstag har lagt till en extra rad för bilagor, får du bort den genom att kryssa för rutan i början av raden och klicka på knappen ”Ta bort valda” uppe i fältet.