Varukod och grunduppgifter om varupost

Varukod och grunduppgifter om varupost

Ange uppgifterna för en enskild varupost på sidan ”Varupost”. På samma varupost kan du ange varor som har samma varukod och varubeskrivning. Om det finns varor som har samma varukod men flera olika varubeskrivningar, gör en egen varupost av var och en av dem.

Ytterligare förfarande
Välj för varor av ringa värde koden för ytterligare förfarande ”C07 Försändelser av ringa värde upp till 150 euro”. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare förfaranden med knappen ”+ Lägg till”. Väl som kod för ytterligare förfarande ”C08 – Försändelser som skickas från en privatperson till en annan privatperson”. Tullfria är sporadiska icke-kommersiella försändelser som en privatperson utan ersättning skickat till en annan privatperson och som innehåller varor avsedda för mottagarens eller hens familjemedlemmars personliga bruk. Värdet på dessa varor får vara högst 45 euro. Alkohol- och tobaksprodukter och parfymer omfattas därtill av kvantitativa begränsningar.

Unikt referensnummer (UCR)
Om avsändaren har gett ett unikt referensnummer som är specificerat och förblir permanent genom hela leveranskedjan, ange det vid punkten ”Unikt referensnummer (UCR)”. Det unika referensnumret kan vara en WCO-kod (ISO 15459) eller motsvarande.

Varukod
Varans varukod ska anges med minst sex siffrors noggrannhet. Om du inte vet varukoden, sök fram den i varukodssöktjänsten Fintaric. En länk till tjänsten finns bredvid fältet ”Varukod”. Du kan också begära varukoden av tullrådgivningen (tfn 0295 5206, må-fr. kl. 8–18). 
Med en deklaration för varor av ringa värde kan man inte deklarera produkter som är förbjudna eller som omfattas av restriktioner, eller produkter som är punktskattepliktiga. Sådana är exempelvis:

 • levande djur
 • skaldjur och fiskprodukter
 • ben, elfenben, sköldpaddsskal och andra CITES-varor
 • träd, växter och frukter
 • kaffe, te och kryddor
 • spannmål
 • frön
 • foder och gödselmedel
 • växtsafter
 • läskedrycker
 • alkohol
 • tobaksprodukter
 • vissa kemiska produkter och mediciner
 • bränslen
 • sprängämnen
 • pesticider
 • pärlor
 • transportmedel och fortskaffningsmedel, båtar
 • röntgenapparater
 • skjutvapen och delar till dem.

Om varan omfattas av restriktioner, gå tillbaka till startsidan. Gör en ny deklaration och välj till frågan ”Omfattas varorna av restriktioner eller punktskatter?” alternativet ”Ja, varorna omfattas av restriktioner och/eller punktskatter”. Börja fylla i deklarationen på nytt från början.

Varubeskrivning
I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.
Under ”Varubeskrivning”, ange en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. 

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”fläktrem”.

Taric-uppgifter

Nationella tilläggskoder

Vid punkten ”Nationella tilläggskoder”, välj koden enligt mervärdesskatteprocenten. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 % och dess kod är ”Q099 – Mervärdesskatt 24 %”. Mervärdesskattesatsen för livsmedel är 14 % och dess kod är ”Q277 – Mervärdesskatt 14 %”. Mervärdesskattesatsen för böcker är 10 % och dess kod är ”Q085 – Mervärdesskatt 10 %”. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Förpackningar
Ange antalet enskilda förpackningar, dvs. antalet förpackningar som inte kan delas utan att förpackningarna först packas upp. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver du inte ange styckeantal.

Om en förpackning innehåller varor från mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Tidigare dokument

Ange i första kolumnen det tidigare dokumentets typ. Välj typ i rullgardinsmenyn enligt följande anvisningar:

 • Uppgifterna för det tidigare dokumentet fylls i automatiskt, om du angett ankomstavin för redan då du valde deklaration. 
 • Om varan anländer som postförsändelse från ett EU-land, ange som tidigare dokumenttyp ”781 – Postförsändelsens ankomstnummer” och som referens ankomstnumret. 
 • Om transportfirman har angett MRN-referensnumret som föregående dokument, ange som dokumentets typ antingen ”355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”337 – Summarisk deklaration”. Kontrollera vilken det är fråga om i transportfirmans ankomstanmälan. Om transportfirman har ingett MRN-numret i Arex-systemet, kan du också kontrollera typen av deklaration i Tullens MRN-söktjänst.
 • Om varan anländer under transiteringsförfarande, ange som tidigare dokument ”821 – Transiteringsdeklaration”.

Om du använder MRN-numret som referens, ange ordningsnumret för varuposten i kolumnen ”Varupostnummer”. Varupostnumret för en transitering behöver inte anges. 

För postförsändelser fyller tjänsten i transportdokumentets nummer automatiskt utgående från ankomstnumret du angett. Transportdokumentets nummer ifylls endast då det är fråga om postförsändelser.

Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, gör det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”.

Bifogade dokument

Vid behov kan du bifoga ett dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Fyll åtminstone i kolumnerna ”Typ” och ”Identifierare”. 

Dokumentet behöver inte laddas upp som bilaga, om Tullen inte särskilt begär det. Om du vill ladda upp dokumentet som bilaga, klicka på knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB. När du laddat upp bilagan, visar tjänsten kolumnen ”Bilagans referens” med det referensnummer som Tullen gett den bifogade filen.

Värdeuppgifter för varorna

Bruttovikt
Bruttovikten omfattar varans vikt med emballage, med undantag för transportmedel. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över 1 kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Pris: Belopp
Ange i fältet ”Belopp” det pris utan transportkostnader som betalats eller ska betalas för varorna. Ange priset i euro med högst två decimalers noggrannhet.

Pris: Valuta
Ange valutaslag för priset.

MOMS
Välj mervärdesskatteprocent genom att klicka på alternativknappen bredvid mervärdesskatteprocenten. Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %, för livsmedel är den 14 %, och för böcker 10 %. Mervärdesskattesatsen ska anges oberoende om momsen uppbärs av Tullen eller Skatteförvaltningen.

Tilläggsreferenser för dokument och certifikat

Punkten ”Tilläggsreferenser för dokument och certifikat” fylls inte i deklarationer för varor av ringa värde.

Gå vidare från uppgifterna om varuposten

När du har angett alla uppgifter för varuposten, kan du lägga till följande varupost genom att klicka på ”+ Lägg till varupost”. Du kan också gå vidare till sidan ”Sammandrag och sändning” genom att klicka på knappen ”Nästa”.