Käsittelyssä olevat ilmoitukset

Katso yleiset ohjeet ilmoituslistoista palvelun etusivun ohjeista.

Kun olet valinnut ”Käsittelyssä olevat” -välilehden, näet listalla ilmoitukset, jotka vaativat joko ilmoituksen antajan tai tullivirkailijan toimenpiteitä, tai odottavat tavaran esittämistä Tullille. Ilmoitukset on siis annettu, mutta ilmoitettuja tavaroita ei ole luovutettu menettelyyn.

”Käsittelyssä olevat” -listalla näkyvien ilmoitusten tila on jokin seuraavista: lähetetty, hyväksytty, rekisteröity, hylätty, odottaa vastausta, korjaus lähetetty tai korjaus hylätty.
Kun valitset tietyn ilmoitusrivin, siitä avautuu tämän ilmoituksen sivu ”Yhteenveto ja lähettäminen”.

Ilmoituslistalla oleva punainen kolmio kertoo, että ilmoitus vaatii sinulta toimenpiteitä, esimerkiksi vastausta Tullin lähettämään lisäselvityspyyntöön.

Ilmoituslistat: Käsittelyssä olevat. Kuva Tullin lähettämästä toimenpidepyynnöstä. Kohdassa Tila näkyy punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki ja tilana on "Odottaa vastausta".

Ilmoituksen viimeisessä sarakkeessa oleva asiakirjan kuvake kertoo, että ilmoitukseen on liitetty jokin asiakirja. Kun painat kuvaketta, asiakirja avautuu uuteen välilehteen.