Tulliselvitettävän erän tiedot

1. Tulliselvitettävän erän tiedot: ALV rekisteröity yritys

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -sivulla seuraavat tiedot: toimijan viite, verorajan ylityksen päivämäärä, sijaintitiedot, lisätiedot ja liiteasiakirjat.

Perustiedot 

Toimijan viite

Ilmoita toimijan viitteeksi tulli-ilmoituksen yksilöivä, vapaamuotoinen viitenumero. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä

Ilmoitustyyppi

Verorajailmoituksissa ilmoitustyyppinä on aina ”CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä”. Ilmoitustyyppiä ei voi vaihtaa.

Lisäilmoitustyyppi  
Lisäilmoitustyyppi on aina automaattisesti A, vakiomuotoinen ilmoitus.

Veronmääräytymispäivä 
Valitse päivä, jolloin arvioit tavaran saapuvan tai jolloin tavara ylittää tai on ylittänyt verorajan. Jos et tiedä verorajan ylittämispäivää, voit Ilmoittaa sen päivän, jolloin olet vastaanottanut saapumisilmoituksen.

Jos annat kausi-ilmoituksen kalenterikuukaudesta, ilmoita kohdassa "Veronmääräytymispäivä" poikkeuksellisesti kausi-ilmoituksen antamispäivämäärä.

Jos annat yksivaiheisen ilmoituksen ennakolta, ilmoita arvioitu saapumispäivä. Jos ilmoituksen antamispäivä on sama kuin saapumispäivä, jätä tämä kohta tyhjäksi.

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Ilmoita tulliselvitettävästä erästä laskutettu kokonaissumma, jos se on tiedossasi.

Jos annat kausi-ilmoituksen, ilmoita "Tulliselvitettävä erä" -kohdassa kausi-ilmoitukseen liittyvien kaikkien ilmoitusten tavaroiden kokonaissumma euroina.

Sijaintitiedot
Tullivarasto tai väliaikainen varasto: varastotunniste
Jos annat ilmoitusta Ahvenanmaalle tuotavasta tavarasta, ja tiedät ilmoitusta antaessasi, että tavara kuljetetaan väliaikaisen varaston kautta, ilmoita varasto. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Lisätiedot 

Palvelu täyttää kohtaan ”Lisätiedot” automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen, jonka esität kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se aktivoimalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”. Lisätietokoodi voi edellyttää vapaamuotoista kuvausta.

Ilmoita kausi-ilmoituksessa "FIXXX"-lisätietokoodi ja sen kuvauksena veronmääräytymiskuukausi. Kuukausi ilmoitetaan muodossa kk/vvvv. Veronmääräytymiskuukausi määräytyy verorajan ylittämisen jälkeisestä päivämäärästä, jolloin kuljetusliike on luovuttanut tavaran hallinnan vastaanottajalle. Tämä on päivämäärä, jonka tuoja on merkinnyt kirjanpitoonsa tulli-ilmoittamisen ensimmäisessä vaiheessa.

Jos käytät kausi-ilmoitusta, ilmoita lisäksi "FITIJ – Tuonti kansallisen verorajan yli, ilmoitus jaksolta".

Jos ilmoitat laskutetun tai laskutettavan summanarvioituna tietona, ilmoita "FITPA – Tuonti kansallisen verorajan yli, tiedot perustuvat arviotietoon".

Liiteasiakirjat

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava kauppalasku tai muu liiteasiakirja, jonka avulla ilmoitettava tavara voidaan yhdistää tuojan kirjanpitoon.

Valitse alasvetovalikon ”Tyyppi” - kohdasta 1ZZZ – Muu asiakirja ja lisää ”Tunniste” -kohtaan Åland Postin asiakkaalle antama saapumisilmoituksen tunnus (AN-tunnus). 

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. Palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”, jos lataat asiakirjan liitteeksi. 

Ilmoitettua asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se aktivoimalla valintaruutu liiteasiakirjan kohdalta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Jos annat kausi-ilmoitusta, ilmoita liiteasiakirjaksi lasku tai muu asiakirja, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon ja tavaratoimitukseen sekä tavarasta maksettuun tai maksettavaan summaan.
 

2. Tulliselvitettävän erän tiedot: ALV rekisteröimätön yritys 

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -sivulla seuraavat tiedot: toimijan viite, verorajan ylityksen päivämäärä, sijaintitiedot, lisätiedot ja liiteasiakirjat.

Perustiedot

Toimijan viite
Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, vai koostua numeroista, krijaimista tai erikoismerkeistä.

Ilmoitustyyppi  
Ilmoitustyyppinä on aina CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä. Ilmoitustyyppi ei ole muokattavissa.

Lisäilmoitustyyppi  
Lisäilmoitustyyppi on aina automaattisesti A, vakiomuotoinen ilmoitus.

Veronmääräytymispäivä 
Valitse päivä jolloin tavara ylittää verorajan. Jos et tiedä verorajan ylittämispäivää, voit Ilmoittaa sen päivän, jolloin olet vastaanottanut saapumisilmoituksen.

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Laskutettua kokonaissummaa ei ilmoiteta tulliselvitettävän erän tiedoissa tässä kohtaa. Ilmoita se vasta myöhemmin tavaraerän tiedoissa.

Sijaintitiedot
Tullivarasto tai väliaikainen varasto: varastotunniste
Jos annat ilmoitusta Ahvenanmaalle tuotavasta tavarasta ja tiedät ilmoitusta antaessasi, että tavara kuljetetaan väliaikaisen varaston kautta, ilmoita varasto. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Lisätiedot

Palvelu täyttää kohtaan ”Lisätiedot” automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen, jonka esität kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se aktivoimalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”. Lisätietokoodi voi edellyttää vapaamuotoista kuvausta.

Liiteasiakirjat

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava kauppalasku tai muu liiteasiakirja, jonka avulla ilmoitettava tavara voidaan yhdistää tuojan kirjanpitoon.

Valitse alasvetovalikon ”Tyyppi” - kohdasta 1ZZZ – Muu asiakirja ja lisää ”Tunniste” -kohtaan Åland Postin asiakkaalle antama saapumisilmoituksen tunnus (AN-tunnus).

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. Palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”, jos lataat asiakirjan liitteeksi. 

Ilmoitettua asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se aktivoimalla valintaruutu liiteasiakirjan kohdalta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.