Tavaraerä

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Ilmoita ”Tavaraerä”-sivulla yksittäisen tavaraerän tiedot. Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike ja sama tavarankuvaus. Jos samaan tullinimikkeeseen kuuluu tavaroita, joilla on useita tavarankuvauksia, tee jokaisesta oma tavaraerä.

Lisämenettely

Valitse vähäarvoisen tavaran ilmoituksissa lisämenettelykoodiksi ”C07 – Arvoltaan vähäiset lähetykset, enintään 150 euroa. Voit valita tarvittaessa muita lisämenettelykoodeja ”+ Lisää” -painikkeesta. Valitse lisämenettelykoodiksi ”C08 – Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämät tavaralähetykset”. Yksityishenkilöltä toiselle vastikkeetta lähetetyt ei-kaupalliset satunnaiset lähetykset, jotka sisältävät vastaanottajan tai hänen perheenjäsentensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, joiden arvo on enintään 45 euroa, ovat tullittomia. Alkoholi- ja tupakkatuotteille sekä hajuvesille on lisäksi määrällisiä rajoituksia.

Yhtenäisviite (UCR)

Jos lähettäjä on antanut yhtenäisviitteen, joka on yksilöllinen ja pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se kohdassa ”Yhtenäisviite (UCR)”. Yhtenäisviite voi olla muodoltaan WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava.

Nimike 

Nimike eli tullinimike on ilmoitettava vähintään kuuden numeron tarkkuudella. Jos et tiedä nimikettä, voit etsiä sen Fintaric-tullinimikepalvelusta, johon on linkki ”Nimike”-kentän vieressä. Voit kysyä nimikettä myös tullineuvonnasta (p. 0295 5206, ma–pe klo 8–18).  

Vähäarvoisen tavaran ilmoituksella ei voi ilmoittaa kiellettyjä tai rajoitusten alaisia tuotteita eikä valmisteveron alaisia tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi:
•    elävät eläimet
•    merenelävät ja kalavalmisteet
•    luu, norsunluu, kilpikonnan kuoret ja muut CITES-tavarat
•    puut, kasvit ja hedelmät
•    kahvi, tee ja mausteet
•    viljatuotteet
•    siemenet
•    rehut ja lannoitteet
•    kasvimehut
•    virvoitusjuomat
•    alkoholi
•    tupakka
•    tietyt kemian tuotteet ja lääkkeet
•    polttoaineet
•    räjähdysaineet
•    torjunta-aineet
•    helmet
•    kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, veneet
•    röntgenlaitteet
•    ampuma-aseet ja niiden osat. 

Jos tavara on rajoitusten alainen, palaa etusivulle. Tee uusi ilmoitus ja valitse kysymykseen ”Ovatko tavarat rajoitusten tai valmisteveron alaisia” vaihtoehto ”Kyllä, tavarat ovat rajoitusten tai valmisteveron alaisia”. Aloita ilmoituksen tekeminen uudelleen alusta.

Tavarankuvaus

Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.
Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. 

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi, ”tuulettimen hihna”.

TARIC-tiedot

  

Kansalliset lisäkoodit

Kohdassa ”Kansalliset lisäkoodit” valitse koodi arvonlisäveroprosentin mukaan. 
Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, ja sen koodi on ”Q099 – Arvonlisävero 24 %”. Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on 14 %, ja sen koodi ”Q227 – Arvonlisävero 14 %”. Kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %, ja sen koodi on ”Q085 – Arvonlisävero 10 %”. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava riippumatta siitä, kantaako arvonlisäveron Tulli vai Verohallinto.

Pakkaukset

Ilmoita yksittäisten pakkausten lukumäärä, eli niiden pakkausten määrä, joita ei voida jakaa ilman, että pakkaus puretaan. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää.

Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Edeltävät asiakirjat

Ilmoita ensimmäiseen sarakkeeseen edeltävän asiakirjan tyyppi. Valitse tyyppi alasvetovalikosta seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti, jos olet ilmoittanut saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta.
  • Jos tavara saapuu postilähetyksenä EU-maasta, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”781 – Postilähetyksen saapumistunnus” ja viitteeksi saapumistunnus. 
  • Jos kuljetusliike on ilmoittanut edeltävänä asiakirjana MRN-viitenumeron, ilmoita asiakirjan tyypiksi joko ”355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”337 – Yleisilmoitus”. Selvitä kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta, kumpi on kyseessä. Jos kuljetusliike on antanut MRN-numeron Arex-järjestelmään, voit tarkistaa ilmoitustyypin myös Tullin MRN-tunnus-asiointipalvelusta.
  • Jos tavara saapuu passitusmenettelyssä, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi ”821 – Passitusilmoitus”. 

Jos käytät viitteenä MRN-numeroa, ilmoita siihen liittyvä tavaraerän järjestysnumero sarakkeessa ”Erän numero”. Passitusilmoitusten tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa.

Postilähetyksistä palvelu täyttää kuljetusasiakirjan numeron automaattisesti ilmoittamasi saapumistunnuksen perusteella. Kuljetusasiakirjan tunniste täytetään ainoastaan postilähetyksistä.

Lisätiedot

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto lisää se painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”.

Liiteasiakirjat

Voit lisätä liiteasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Täytä ainakin sarakkeet ”Tyyppi” ja ”Tunniste”. 

Asiakirjaa ei tarvitse ladata ilmoitukseen liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Jos haluat ladata asiakirjan liitteeksi, paina painiketta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Kun olet ladannut liitteen, palvelu näyttää sarakkeen ”Liitteen viite”, jossa on Tullin liitetiedostolle antama viitenumero.

Tavaran arvotiedot 

Bruttopaino 
Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Arvo: Määrä
Ilmoita kentässä ”Määrä” tavarasta maksettu tai maksettava hinta ilman kuljetuskustannuksia. Ilmoita hinta euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

Arvo: Valuutta
Ilmoita kauppahinnan valuuttalaji.

ALV
Valitse arvonlisäveroprosentti painamalla radiopainiketta arvonlisäveroprosentin kohdalla. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on 14 % ja kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava riippumatta siitä, kantaako arvonlisäveron Tulli vai Verohallinto.

Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet

Vähäarvoisen tavaran ilmoituksessa ei täytetä kohtaa ”Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet”.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit lisätä seuraavan tavaraerän painikkeesta ”+ Lisää tavaraerä”. Voit myös siirtyä sivulle ”Yhteenveto ja lähettäminen” painikkeesta ”Seuraava”.