Toimijat

Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta
Ilmoita ”Toimijat”-sivulla tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa yhteyshenkilön, ilmoittajan, tämän edustajan, tuojan, viejän ja muun toimijan (esimerkiksi arvonlisäverosta vastaavan) tiedot.       

Toimijan tunnisteen ilmoittaminen

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto. Jos ilmoittaja ja tämän edustaja ovat yrityksiä, sekä ilmoittajan että edustajan EORI-numero on ilmoitettava. Tuojan EORI-numero on ilmoitettava silloinkin, kun tuojana ja ilmoittajana on sama yritys.

EORI-numero on y-tunnuksesta ja maakoodista koostuva tunnistenumero (FI1234567-8). Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä.

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen. Jos annat ilmoituksessa toimipistetiedon, palvelu hakee tullauspäätöksiin ja tullaustietoihin osoitetiedot, jotka ovat Tullin asiakasrekisterissä aiempien lupatietojen perusteella. Voit tarkistaa toimipistetunnisteesi Omat tiedot -palvelustamme. 

Kohdissa ”Ilmoittaja”, ”Edustaja” ja ”Tuoja” osa tiedoista täyttyy automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Toimipisteen osoitetietoina näkyy YTJ:hin merkitty yrityksen päätoimipaikan osoite (toimipiste ”000”). Jos yritys on ulkomainen, voi näkyä sen sijaan osoite, jota on käytetty EORI-numeron rekisteröinnissä. Jos olet jo käyttäjäasetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteen, palvelu hakee toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot. 

Ilmoitustietoihin tallentuu aina osoitetieto, joka määräytyy toimipistetunnisteen mukaan. Samaan osoitteeseen lähetetään myös jaksoerittely eli koontilasku, jos yrityksellä on maksunlykkäyslupa ja jos ilmoituksen lisätiedoissa ei ole erikseen annettu verkkolaskutusosoitetta. 

EORI-rekisteröity toimija: Ilmoita EORI-numero ja halutessasi toimipisteen tunniste. Palvelu täyttää tunnisteen perusteella automaattisesti nimi- ja osoitekentät

Jos toimijalla ei ole EORI-numeroa, ilmoita jotkin seuraavista tunnistetiedoista:

  • suomalaisen toimijan maakoodilla alkava y-tunnus, nimi ja osoite
  • ulkomaalaisen toimijan maakoodilla alkava VAT-numero, nimi ja osoite
  • suomalaisen yksityishenkilön maakoodilla alkava henkilötunnus, nimi, osoite
  • ulkomaalaisen yksityishenkilön maakoodilla alkava syntymäaika, nimi, osoite

Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja, joten täytä ”Yhteyshenkilö”-kohtaan oma nimesi. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. ”Asetukset”-painikkeesta voit tallentaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä yrityksesi toimipistetunnisteen. Sen jälkeen ne täytetään ilmoituksiisi jatkossa automaattisesti, jos valitset ”Yhteyshenkilö”-kohdassa valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”.

Ilmoittaja

Ilmoittaja vastaa menettelyyn asettamisesta ja ilmoituksen oikeellisuudesta. Yleensä ilmoittajaksi merkitään tuoja. Jos käytetään välillistä edustusta, ilmoittajaksi merkitään edustaja. Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja” -valintaruudun, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa täytä nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikosta. Esimerkiksi virheilmoitukset näytetään valitulla asiointikielellä.

Jos teet ilmoitusta edustajana, syötä ilmoittajan tunnistenumero. Jos ilmoittaja on yritys, ilmoita  yrityksen EORI-numero ja mahdollinen toimipistenumero, jolloin palvelu hakee toimijan tunnisteen mukaiset nimi- ja osoitetiedot. Yksityishenkilöstä ilmoita maakoodi FI ja henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita maakoodi ja syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv. 

Ilmoittajan ja tuojan tunnisteeksi ei kuitenkaan ilmoiteta EORI-numero silloin, jos ulkomaisella tuojalla on sekä suomalainen yritystunnus arvonlisäverotusta varten (ulkomaisena yhteisönä tai ulkomaisen yrityksen sivuliikkeenä), että muualta kuin Suomenta hankittu EORI-numero. Jos olet tällainen ulkomainen ja tuoja tai sen edustaja (huolintaliike), ilmoita Suomesta hankittu yritystunnus ilmoittajan ja tuojan tunnisteeksi, ja ilmoita toisesta EU-maasta hankittu EORI-numero lisätietona koodilla FIEOR.

Jos ilmoittaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolinen yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI”.

Edustaja 

Jos annat ilmoituksen edustajana jonkun toisen puolesta, lisää tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Edustajana voi toimia esimerkiksi huolintaliike. Edustajalla on aina oltava EORI-tunniste. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti, jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa ja toimijan luonne.

Edustuksen laatu 

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla. Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus”.  Aktivoi lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”.

Suora edustus – Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen tuojan puolesta ja tämän nimissä. Tuoja vastaa annettujen tietoja oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään tuoja vakuutta ja tuoja on velallinen. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin kun tiesi tai olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheelliseksi.

Välillinen edustus – Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta tuojan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja tullivelasta vastaa edustaja. Välillisen edustajan lisäksi myös tuoja on kuitenkin aina vastuussa tullivelasta.

Suora edustus takaajan vastuulla ¬– Tulli-ilmoitus annetaan tuojan puolesta ja tämän nimissä. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin kun tiesi tai olisi pitänyt tietää tulli-ilmoituksessa annetut tiedot virheelliseksi. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta ja edustaja sitoutuu maksamaan tullivelan vakuuden määrän verran.

Tuoja 

Tuojaksi merkitään sama toimija kuin ilmoittaja, paitsi kun käytetään välillistä edustusta. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin etkä käytä edustajaa, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti omat tietosi ”Tuoja”-otsikon alle. Muussa tapauksessa syötä tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja toimijan luonne. Toimijan luonne valitaan alasvetovalikosta.

Viejä

Viejä on viimeisin myyjä ennen tavaran tuontia EU:n tulli- tai veroalueelle.

Verotukselliset lisätoimijat (IOSS-rekisteröity toimija)

Jos arvonlisäveron maksaa esimerkiksi verkkokauppa, joka on rekisteröitynyt EU:n IOSS-toimijaksi, ilmoita IOSS-rekisteröidyn toimijan tunniste. Palvelu täyttää toimijan roolin automaattisesti. Jos palvelu ei ole täyttänyt tunnistetta, ilmoita yrityksen tunnisteeksi IOSS-rekisteröidyn toimijan arvonlisäverotunniste, alkaa kirjaimilla IM. Palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot automaattisesti tunnistenumeron perusteella. Lue lisää Veron verkkosivuilta Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (One Stop Shop) - vero.fi.