Toimijat

Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta

Ilmoita ”Toimijat”-sivulla tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa ilmoituksen jättäjän, ilmoittajan, tämän edustajan, tuojan, viejän, ostajan, myyjän ja muun toimijan (esimerkiksi arvonlisäverosta vastaavan) tiedot. Lisäksi jos valitsemasi tullimenettely vaatii luvan, ilmoita luvan numero. 

Toimijan tunnisteen ilmoittaminen

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto. Jos ilmoittaja ja tämän edustaja ovat yrityksiä, ilmoittajan ja edustajan EORI-numero tai y-tunnus on ilmoitettava. Myös tuojan EORI-numero tai y-tunnus on ilmoitettava, vaikka tuojaksi ilmoitetaan sama yritys kuin ilmoittajaksi.

EORI-numero on y-tunnuksesta ja maakoodista koostuva tunnistenumero (FI1234567-8). Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä.

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen. 

Kohdissa ”Ilmoittaja”, ”Edustaja” ja ”Tuoja” saat osan tiedoista automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Toimipisteen osoitetietoina näkyy YTJ:hin merkitty yrityksen päätoimipaikan osoite (toimipiste ”000”). Jos olet jo käyttäjäasetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteen, palvelu hakee toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot. 

Edustajan on aina ilmoitettava toimipistetunniste. Jos annat ilmoituksessa toimipistetiedon, palvelu hakee tullauspäätöksiin ja tullaustietoihin osoitetiedot, jotka ovat Tullin asiakasrekisterissä aiempien lupatietojen perusteella. Voit tarkistaa toimipistetunnisteesi Omat tiedot -palvelustamme.

Jos toimijalla ei ole EORI-numeroa, ilmoita jotkin seuraavista tunnistetiedoista:
•    suomalaisen toimijan maakoodilla alkava y-tunnus, nimi ja osoite
•    ulkomaalaisen toimijan maakoodilla alkava VAT-numero, nimi ja osoite
•    suomalaisen yksityishenkilön maakoodilla alkava henkilötunnus, nimi, osoite
•    ulkomaalaisen yksityishenkilön maakoodilla alkava syntymäaika, nimi, osoite

Yhteyshenkilö 

Kuva toimijat näkymästä. Kuvassa yhteyshenkilöstä täytettävät tiedot: valintaruutu ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, syöttökentät etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja, joten täytä kohtaan oma nimesi. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. ”Asetukset”-painikkeesta voit tallentaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä yrityksesi toimipistetunnisteen, jota haluat käyttää ilmoituksissa. Sen jälkeen ne täytetään ilmoituksiisi jatkossa automaattisesti, jos valitset ”Yhteyshenkilö”-kohdassa valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”.

Ilmoittaja 

Ilmoittaja vastaa menettelyyn asettamisesta ja ilmoituksen oikeellisuudesta. Yleensä ilmoittajaksi merkitään tuoja. Jos käytetään välillistä edustusta, ilmoittajaksi merkitään edustaja. Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja” -valintaruudun, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa täytä nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikosta.

Jos teet ilmoitusta edustajana, merkitse ”Ilmoittaja”-kohtaan tuojan tunnistenumero. Yrityksen tunnistenumero on EORI-numero tai yritystunnus. Yksityishenkilön tunnistenumero on maakoodi FI ja henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita maakoodi ja syntymäaika. Syntymäaika ilmoitetaan muodossa pp.kk.vvvv. 

Ilmoittajan ja tuojan tunnisteeksi ei kuitenkaan ilmoiteta EORI-numero silloin, jos ulkomaisella tuojalla on sekä suomalainen yritystunnus arvonlisäverotusta varten (ulkomaisena yhteisönä tai ulkomaisen yrityksen sivuliikkeenä), että muualta kuin Suomenta hankittu EORI-numero. Jos olet tällainen ulkomainen ja tuoja tai sen edustaja (huolintaliike), ilmoita Suomesta hankittu yritystunnus ilmoittajan ja tuojan tunnisteeksi, ja ilmoita toisesta EU-maasta hankittu EORI-numero lisätietona koodilla FIEOR.

Jos ilmoittaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI”.

Tullin myöntämän luvan tiedot

Verorajailmoituksissa ei toistaiseksi tarvitse täyttää tietoja kohtaan ”Luvat”. 

Edustaja 

Jos annat ilmoituksen edustajana tuojan puolesta, lisää tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Edustajana voi toimia esimerkiksi huolintaliike. Edustajalla on aina oltava EORI-numero tai yritystunnus. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti, jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa ja toimijan luonne. 

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla. Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus”. Aktivoi lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”.

   

Suora edustus: Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen tuojan puolesta ja tämän nimissä. Tuoja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään tuojan vakuutta, ja tullivelasta vastaa tuoja. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Välillinen edustus: Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta tuojan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja tullivelasta vastaa edustaja. Välillisen edustajan lisäksi myös tuoja on kuitenkin aina vastuussa tullivelasta.

Suora edustus takaajan vastuulla: Tulli-ilmoitus annetaan tuojan puolesta ja tämän nimissä. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja edustaja sitoutuu maksamaan tullivelkaa vakuuden määrän verran.

Tuoja 

Tuoja on ilmoitettava aina. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin sopinut tavaroiden tuonnista maahan ja joka on siten tavaroiden vastaanottaja.

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin etkä käytä edustajaa, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti omat tietosi ”Tuoja”-otsikon alle. Muussa tapauksessa syötä tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja toimijan luonne. Toimijan luonne valitaan alasvetovalikosta.

Viejä

Ilmoita viimeisin myyjä/lähettäjä ennen tavaran tuontia veroalueelle.

AEO-toimitusketjun lisätoimija

AEO-toimitusketjun lisätoimijaa ei ilmoiteta verorajakaupassa.