Kansallinen verorajailmoitus

Kansallinen verorajailmoitus ALV-rekisteröity yritys:  Toimijat

Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta
Ilmoita ”Toimijat”-sivulla tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa ilmoituksen jättäjän, ilmoittajan, tämän edustajan, tuojan, viejän, ostajan, myyjän ja muun toimijan (esimerkiksi arvonlisäverosta vastaavan) tiedot. Lisäksi jos valitsemasi tulli-ilmoitus vaatii luvan, ilmoita luvan numero. 

Toimijan tunnisteen ilmoittaminen

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto. EORI-numero on y-tunnuksesta ja maakoodista koostuva toimijan tunnistenumero (FI1234567-8). Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä.

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen. 

Kohdissa ”Edustaja” ja ”Tuoja” osa tiedoista täyttyy automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Toimipisteen osoitetietoina näkyy YTJ:hin merkitty yrityksen osoite (toimipiste ”000”). Jos olet jo käyttäjäasetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteen, palvelu hakee toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot. 

Jos palvelu ei täytä tietoja automaattisesti, ilmoita nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikoista.

Ilmoita suomalaisen yksityishenkilön tunnisteeksi maakoodi ja henkilötunnus. Ulkomaalaisen yksityishenkilön tunnisteeksi ilmoita maakoodi ja syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv. 

Jos ilmoittaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI-numero”.

Yhteyshenkilö

Kuva toimijat näkymästä. Kuvassa yhteyshenkilöstä täytettävät tiedot: valintaruutu ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, syöttökentät etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja, joten täytä kohtaan oma nimesi. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. ”Asetukset”-painikkeesta voit tallentaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä yrityksesi toimipistetunnisteen, jota haluat käyttää ilmoituksissa. Sen jälkeen ne täytetään ilmoituksiisi jatkossa automaattisesti, jos valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”. 

Asiointikieli

Valitse asiointikieleksi alasvetovalikosta kieli, jolla haluat saada ilmoitukseen liittyvät tulosteet ja päätökset. Jos haluat ne samalla kielellä, jota käytät ilmoitusta täyttäessäsi, asiointikieltä ei tarvitse valita erikseen.

Edustaja 

Jos annat ilmoituksen edustajana tuojan puolesta, lisää tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Jos olet viejä ja annat ilmoituksen, ilmoita tietosi sekä kohdassa ”Viejä” että ”Edustaja”. Edustajana voi toimia myös huolintaliike tai yksityishenkilö. Jos annat ilmoituksen tuojana, jätä ”Edustaja”-kohta tyhjäksi.

Jos edustaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI-numero”. 
 
Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa ja toimijan luonne. 

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla. Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus”.  Aktivoi lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”.  

  

Suora edustus: Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen tuojan puolesta ja tämän nimissä. Tuoja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään tuojan vakuutta, ja tullivelasta vastaa tuoja. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Välillinen edustus: Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta tuojan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja tullivelasta vastaa edustaja. Välillisen edustajan lisäksi myös tuoja on kuitenkin aina vastuussa tullivelasta.

Suora edustus takaajan vastuulla: Tulli-ilmoitus annetaan tuojan puolesta ja tämän nimissä. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja edustaja sitoutuu maksamaan tullivelkaa vakuuden määrän verran.

Tuoja 

Tuoja on ilmoitettava aina. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin halunnut tavarat tuotavaksi maahan ja on siten tavaroiden vastaanottaja.

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, etkä käytä ilmoituksella edustajaa, voit valita ”käytä tunnistautuneen toimijan tietoja” –valintaruudun. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukselle omat tietosi automaattisesti ”Tuoja” otsikon alle. Muussa tapauksessa syötä ilmoitukselle tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan ja luonne. 

Toimijan luonne valitaan alasvetovalikosta. Kun tuoja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y - yritys / Suomi”. 

Viejä

Viejä on tavaran viimeisin myyjä tai lähettäjä ennen sitä, kun tavara tuodaan EU:n veroalueelle.

Kansallinen verorajailmoitus ALV–rekisteröimätön yritys: Toimijat

Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta

Ilmoita ”Toimijat”-sivulla tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa ilmoituksen jättävän yhteyshenkilön, tämän edustajan, tuojan ja viejän tiedot.

Toimijan tunnisteen ilmoittaminen

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero. Jos tuoja tai tämän edustaja on yritys, ilmoita yritystunnus. Ilmoita toimipistetunniste vain, jos olet Tullin rekisteröity asiakas ja olet saanut Tullilta toimipistetunnisteen.

Kohdissa, ”Edustaja” ja ”Tuoja” osa tiedoista täyttyy automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Toimipisteen osoitetietoina näkyy YTJ:hin merkitty yrityksen päätoimipaikan osoite (toimipiste ”000”). Jos olet jo käyttäjäasetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteen, palvelu hakee toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot. 

Jos palvelu ei täytä tietoja automaattisesti, ilmoita nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikoista.

Ilmoita suomalaisen yksityishenkilön tunnisteeksi maakoodi ja henkilötunnus. Ulkomaalaisen yksityishenkilön tunnisteeksi ilmoita maakoodi ja syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv. 

Jos ilmoittaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI-numero”.

Yhteyshenkilö

Kuva toimijat näkymästä. Kuvassa yhteyshenkilöstä täytettävät tiedot: valintaruutu ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, syöttökentät etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja, joten täytä kohtaan oma nimesi. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. ”Asetukset”-painikkeesta voit tallentaa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä yrityksesi toimipistetunnisteen, jota haluat käyttää ilmoituksissa. Sen jälkeen ne täytetään ilmoituksiisi jatkossa automaattisesti, jos valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”.

Asiointikieli

Valitse asiointikieleksi alasvetovalikosta kieli, jolla haluat saada ilmoitukseen liittyvät tulosteet ja päätökset. Jos haluat ne samalla kielellä, jota käytät ilmoitusta täyttäessäsi, asiointikieltä ei tarvitse valita erikseen.

Edustaja   Jos annat ilmoituksen edustajana tuojan puolesta, lisää tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Jos olet viejä ja annat ilmoituksen, ilmoita tietosi sekä kohdassa ”Viejä” että ”Edustaja”. Edustajana voi toimia myös huolintaliike tai yksityishenkilö. Jos annat ilmoituksen tuojana, jätä ”Edustaja”-kohta tyhjäksi.

Jos edustaja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Jos toimija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron, valitse toimijan luonteeksi ”EORI-numero”.

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit aktivoida valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa ja toimijan luonne.

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla.  Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus”.  Aktivoi lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”.   

Suora edustus: Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen tuojan puolesta ja tämän nimissä. Tuoja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään tuojan vakuutta, ja tullivelasta vastaa tuoja. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Välillinen edustus: Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta tuojan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja tullivelasta vastaa edustaja. Välillisen edustajan lisäksi myös tuoja on kuitenkin aina vastuussa tullivelasta.

Suora edustus takaajan vastuulla: Tulli-ilmoitus annetaan tuojan puolesta ja tämän nimissä. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja edustaja sitoutuu maksamaan tullivelkaa vakuuden määrän verran.

Tuoja 

Tuoja on ilmoitettava aina. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin sopinut tavaroiden tuonnista verorajan yli ja joka on siten tavaroiden vastaanottaja. Kun tavaraa tuodaan muualta Suomesta Ahvenanmaalle, tuoja on myös vastuussa tulli-ilmoituksen antamisesta. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin etkä käytä edustajaa, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti omat tietosi ”Tuoja”-otsikon alle. Muussa tapauksessa syötä tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, ja toimijan luonne. 

Toimijan luonne valitaan alasvetovalikosta. Kun tuoja on Suomeen sijoittautunut yritys, valitse toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”.

Viejä

Viejä on ilmoitettava aina. Kun tavaraa viedään Ahvenanmaalta muualle Suomeen, viejä on vastuussa tulli-ilmoituksen antamisesta.