Vakiomuotoinen ilmoitus

Vakiomuotoista ilmoitusta käytetään tuonnissa, kun

•    tavaraa tuodaan unionin ulkopuolelta
•    unionitavaraa tuodaan verorajan yli esimerkiksi Ruotsista Ahvenanmaalle tai Kanariansaarilta Suomeen
•    unionitavaraa tuodaan Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä, jos tuoja on alv-rekisteröity
•    unionitavaraa tuodaan Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä, jos tuoja on alv- rekisteröimätön.

Vähäarvoisista tavaroista, joiden arvo on enintään 150 euroa ja jotka tuodaan EU:n ulkopuolelta, voidaan antaa vähäarvoisia tavaroita koskeva tulli-ilmoitus. Tämän ilmoituksen tietosisältö on hieman erilainen kuin vakiomuotoisessa ilmoituksessa.

Tullivarastoinnin ilmoituksesta on oma käyttöohjeensa.