Tee uusi ilmoitus

Tulli-ilmoituksen voit tehdä neljällä tavalla:
•    tee kokonaan uusi ilmoitus
•    käytä ilmoituspohjaa (katso sivun ”Ilmoituspohjani” ohjeet ja sivun ”Yhteenveto ja lähettäminen” ohjeet)
•    täydennä luonnokseksi tallentunutta ilmoitusta (katso ”Luonnokset”-sivun ohjeet)
•    kopioi aiemman ilmoituksen tiedot luonnokseksi

Uusi ilmoitus

Voit tehdä kokonaan uuden ilmoituksen valitsemalla etusivulta ”+Uusi ilmoitus”. Tämän jälkeen avautuu sivu ”Valitse ilmoitus”.

Kuva tulliselvityspalvelun etusivusta, jossa painike + Uusi ilmoitus

Valitse ilmoitus

Ilmoita postilähetyksen saapumistunnus, kun valitset ilmoituspohjaa

Kun tullaat postilähetystä, on tärkeää, että ilmoitat Postin saapumisilmoituksessa olevan lähetystunnuksen eli saapumistunnuksen. Tällöin Tulliselvityspalvelu täyttää osan ilmoituksen tiedoista automaattisesti, jos kuljetusliike on sopinut Tullin kanssa tietojen välittämisestä.  Aloita valitsemalla ”+Uusi ilmoitus” ja ”Tuonti”. 

Miten ilmoitan saapumistunnuksen?

Kun alat tehdä tulli-ilmoitusta postilähetyksestä, valitse ”+Uusi ilmoitus”. Älä kopioi aiempaa ilmoitusta tai käytä ilmoituspohjaa.
Vastaa kysymyksiin sivulla ”Valitse ilmoitus”, ja palvelu ohjaa sinut valintojesi perusteella oikealle ilmoituspohjalle. Valitse ”Tuonti”, alkuperäinen lähetysmaa ja tullimenettely. 
Täytä Postilta tai muunkuljetusliikkeen antama saapumistunnus kohtaan ”Aloita ilmoituksen tekeminen”. Valitse alasvetovalikosta toimija, jolta olet saanut tunnuksen ja valitse ”Käytä”. Siirry vasta tämän jälkeen täyttämään ilmoitustietoja painikkeesta ”Tulli-ilmoitus”.

Yleistä ilmoituksen valinnasta ja pikavalinnat

Kuva näkymästä ”Valitse ilmoitus”. Voit valita uuden ilmoituksen joko painamalla tuontipainiketta, tullivarastointipainiketta tai käyttämällä pikavalintaa

Kohdassa ”Valitse ilmoitus” valitse haluamasi ilmoitustyyppi ”Mitä haluat ilmoittaa” -kohdan valintapainikkeilla. Kun haluat antaa vakiomuotoisia tuonnin tulli-ilmoituksia EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta tai tulli-ilmoituksia EU:n verorajan yli tuotavasta tavarasta, valitse ”Tuonti”. Kun haluat antaa tullivarastoinnin ilmoituksia, valitse ”Kuljetus ja varastointi”. Muut ilmoitukset tulevat tässä palvelussa käyttöön myöhemmin.

Jos haluat valita suoraan sellaisen ilmoitustyypin, jota olet käyttänyt ennenkin, voit valita sen alasvetovalikosta otsikon ”Pikavalinnat” alta.

Voit poistaa kaikki tekemäsi valinnat painamalla painiketta ”Sulje”. Aloita sen jälkeen uudelleen kohdasta ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Tuonnin ilmoitukset

Lähetysmaan valinta

Kun olet valinnut tuonnin, sinun pitää valita kohdassa ”Lähetyksen alkuperä?” alkuperäisen lähetysmaan maakoodi valikosta ”Valitse alkuperäinen lähetysmaa tai -alue”. Suurennuslasikuvakkeesta saat näkyviin valikon, josta voit etsiä ja valita lähetysmaan. Voit myös kirjoittaa kenttään maan tai alueen nimen alun (esimerkiksi Kiinasta alku Kii), jolloin valikko ehdottaa vaihtoehtoja, joissa se esiintyy. Valitse haluamasi vaihtoehto hiirellä tai näppäimistön nuolipainikkeilla.

Jos annat tuonnin tulli-ilmoituksen EU:n ulkopuolisesta maasta tuotavasta tavarasta, valitse valikosta lähetysmaa, esimerkiksi CN Kiina. Jos annat verorajailmoituksen Ruotsista Ahvenanmaalle tuotavasta tavarasta, valitse SE Ruotsi. Jos annat verorajailmoituksen Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteesta, valitse FI Suomi (katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tulli-ilmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteestä”).

Alkuperämaan valinta vaikuttaa siihen, mitä tietoja saat täytettäväksi seuraavaksi. Kun olet valinnut maan, vie kursori valintaruudun ulkopuolelle ja paina hiiren vasenta painiketta, tai paina näppäimistön sarkainpainiketta (Tab-näppäin). Tämän jälkeen näkyviin tulee uusia kenttiä, jotka sinun pitää täyttää.

Tullimenettelyn valinta EU:n ulkopuolelta tuotavalle tavaralle

Kun olet valinnut EU:n ulkopuolisen lähetysmaan, näkyviin ilmestyy uusi kohta ”Pyydetty tullimenettely?”. Valitse haluamasi tullimenettely. Kolmelle yleisimmälle tullimenettelylle on omat valintapainikkeensa, joista voit valita haluamasi menettelyn suoraan. Muut tullimenettelyt voit valita otsikon ”Muut menettelyt” alta alasvetovalikosta.

Kun olet valinnut menettelyn, näkyviin ilmestyy kohta ”Aloita ilmoituksen tekeminen”. Jos olet valinnut tullimenettelyksi 40 (Vapaaseen liikkeeseen luovutus), näkyviin ilmestyy ensin lisävalintoja (katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tulli-ilmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteestä”).

Jos huomaat valinneesi väärän tullimenettelyn siinä vaiheessa, kun olet täyttämässä ilmoitusta, et voi enää vaihtaa ilmoituksen tyyppiä. Sinun pitää keskeyttää ilmoituksen antaminen ja tehdä uusi ilmoitus. 

Painike ”Sulje” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Tuonnin tulli-ilmoitus ja vähäarvoisen tavaran ilmoitus

Kun olet valinnut tullimenettelykoodiksi 4000 (luovutus vapaaseen liikkeeseen ilman edeltävää tullimenettelyä), annat tuonti-ilmoituksen tavarasta, jolla ei ole edeltävää tullimenettelyä. Valitse seuraavaksi, onko lähetyksesi vähäarvoinen eli arvoltaan enintään 150 euroa.

Näkyviin ilmestyy kohta ”Lähetyksen arvioitu kokonaisarvo (ilman lähetyskustannuksia)?”. Valitse valintapainikkeesta, onko koko lähetyksesi arvo enintään 150 euroa vai yli 150 euroa.

Painike ”Peruuta” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Jos ilmoitat arvoksi ”Enintään 150 €”, sinulta kysytään ”Ovatko tavarat rajoitusten tai valmisteveron alaisia” eli onko niiden tuontia rajoitettu tai pitääkö niistä maksaa valmisteveroa. Valitse vaihtoehdoista kyllä tai ei.

Painike ”Peruuta” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Ilmoituksen aloittaminen

Kohdassa ”Aloita ilmoituksen tekeminen” voit alkaa tehdä tulli-ilmoitusta ilman saapumis- tai lähetystunnuksen antamista. 

Jos sinulla on postin tai pikarahtiyrityksen tai mahdollisesti muun kuljetusyrityksen antama saapumis- tai lähetystunnus, syötä se tekstikenttään (”Jos sinulla on kuljetusliikkeen antama saapumis- tai muu lähetystunnus, syötä se tähän ennen ilmoituksen valintaa”). Valitse alasvetovalikosta toimija, jolta olet saanut tunnuksen ja valitse ”Käytä”.

Kun ”Käytä”-painike on aktivoitunut, palvelu täyttää joitakin tietoja valmiiksi ilmoitukseen. Antamasi tunnuksen perusteella näkyviin tulee otsikko, jossa on tarvittavan tulli-ilmoituksen koodi. Otsikon alla on painike ”Tulli-ilmoitus”, jota painamalla pääset tekemään tulli-ilmoitusta. 

Jos et halua tehdä ilmoitusta, vaan luoda ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten, valitse ”Tulli-ilmoitus”-painikkeen alla oleva valintaruutu ”En halua lähettää ilmoitusta nyt, vaan tehdä ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painikkeesta ”Tulli-ilmoitus”.

Löydät aiemmin tekemäsi Ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun ”Ilmoituspohjani”-välilehdeltä, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa ”Käytä ilmoituspohjaa”.

Painike ”Sulje” poistaa kaikki tekemäsi valinnat ja palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Tulli-ilmoitus toisesta EU-maasta verorajan yli tuotavasta tavarasta

Jos haluat tehdä verorajailmoituksen tavarasta, joka tuodaan toisesta EU-maasta mutta EU:n verorajan yli, valitse kohtaan ”Lähetyksen alkuperä?” alkuperäisen lähetysmaan maakoodi valikosta ”Valitse alkuperäinen lähetysmaa tai -alue”. Suurennuslasikuvakkeesta saat näkyviin valikon, josta voit valita lähetysmaan. Voit myös kirjoittaa kenttään maan tai alueen nimen alun (esimerkiksi Ruotsista alku Ruo), jolloin valikko ehdottaa vaihtoehtoja, joissa se esiintyy. Valitse haluamasi vaihtoehto hiirellä tai näppäimistön nuolipainikkeilla. 

Kun olet valinnut maan, vie kursori valintaruudun ulkopuolelle ja paina hiiren vasenta painiketta, tai paina sarkainnäppäintä (Tab-näppäin). Tämän jälkeen näkyviin tulee uusia kenttiä, jotka sinun pitää täyttää.

Kohdassa ”Aloita ilmoituksen tekeminen” voit alkaa tehdä tulli-ilmoitusta ilman saapumis- tai lähetystunnusta. Jos sinulla on esimerkiksi postin saapumis- tai lähetystunnus, syötä se ensimmäiseen tekstikenttään. Kun olet antanut tunnuksen, valitse alasvetovalikosta toimija, jolta olet saanut tunnuksen ja valitse ”Käytä”. Kun ”Käytä”-painike on aktivoitunut, palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti valmiiksi joitakin tietoja. Ilmoittamasi lähetysmaan perusteella näkyviin ilmestyy otsikko, jossa on tarvittavan tulli-ilmoituksen koodi. Otsikon alla on painike ”Tulli-ilmoitus”, jota painamalla pääset tekemään tulli-ilmoitusta.

Jos et halua tehdä ilmoitusta vaan luoda ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten, valitse painikkeen ”Tulli-ilmoitus” alta ruutu ”Tee tästä ilmoituspohja”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painamalla painiketta ”Tulli-ilmoitus”.

Löydät aiemmin tekemäsi ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun välilehdeltä ”Ilmoituspohjani”, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa painiketta ”Käytä ilmoituspohjaa”.

Painike ”Sulje” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Tulli-ilmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteestä

Jos haluat tehdä verorajailmoituksen Ahvenanmaan ja muun Suomen välisestä tavaraliikenteestä, valitse kohtaan ”Lähetyksen alkuperä?” valikosta ”Valitse alkuperäinen lähetysmaa tai -alue” lähetysmaaksi FI Suomi. Voit valita sen valikosta, joka aukeaa suurennuslasikuvakkeesta. Voit myös kirjoittaa sen nimen alun (esimerkiksi Suo) kenttään, jolloin valikko ehdottaa vaihtoehtoja, joissa se esiintyy. Valitse maa hiirellä tai näppäimistön nuolipainikkeilla. Kun olet valinnut maaksi Suomen, vie kursori valintaruudun ulkopuolelle ja paina hiiren vasenta painiketta, tai paina sarkainnäppäintä (Tab-näppäin).

Kun olet valinnut alkuperäiseksi lähetysmaaksi Suomen, järjestelmä ohjaa sinut tekemään verorajailmoituksen (vakiomuotoinen tulli-ilmoitus) Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavasta tavarasta.

Kohdassa ”Aloita ilmoituksen tekeminen” älä tallenna postin saapumis- tai lähetystunnusta tekstikenttään, Jätä kenttä tyhjäksi aina. Ilmoita saapumis- tai lähetystunnus vain liiteasiakirjoissa. Ilmoittamasi lähetysmaan perusteella näkyviin ilmestyy otsikko, jossa on tarvittavan tulli-ilmoituksen koodi. Otsikon alla on painike ”Tulli-ilmoitus”, jota painamalla pääset tekemään tulli-ilmoitusta.

Voit myös tehdä ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten. Valitse painikkeen ”Tulli-ilmoitus” alta ruutu  ”En halua lähettää ilmoitusta nyt, vaan tehdä ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painamalla painiketta ”Tulli-ilmoitus”.

Löydät aiemmin tekemäsi ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun välilehdeltä ”Ilmoituspohjani”, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa painiketta ”Käytä ilmoituspohjaa”.

Painike ”Sulje” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Kuljetuksen ja varastoinnin ilmoitukset

Kun olet valinnut kuljetuksen ja varastoinnin, näkyviin ilmestyy kohta ”Aloita ilmoituksen tekeminen”. Siinä on kolme vaihtoehtoa, jotka on otsikoitu koodien mukaan. Voit valita joko vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen, esittämistiedonannon tai päättämistiedonannon. Siirry tekemään ilmoitusta valitsemalla oikea vaihtoehto (katso tarkemmat lisätiedot alla).

Painike ”Peruuta” poistaa kaikki tekemäsi valinnat, jolloin palaat uudelleen alkuun kohtaan ”Mitä haluat ilmoittaa?”.

Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (FI415A)

Jos olet tekemässä ilmoitusta tullivarastoinnista omaan tai toisen luvanhaltijan varastoon, valitse vakiomuotoinen ilmoitus. Ilmoituksen voit tehdä 

•    tavaroiden saapuessa Suomeen tai varastollesi eli esittämisvaiheessa
•    ennakkoon aikaisintaan 30 päivää ennen tavaroiden saapumista, jos sinulla on MRN-viitenumero edeltävästä menettelystä.  
Aloita ilmoituksen tekeminen painamalla painiketta ”Tulli-ilmoitus”.

Jos et halua tehdä ilmoitusta, vaan luoda ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten, valitse ”Tulli-ilmoitus” -painikkeen alla oleva valintaruutu ”Tee tästä ilmoituspohja”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painamalla ”Tulli-ilmoitus”. Löydät aiemmin tekemäsi ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun välilehdeltä ”Ilmoituspohjani”, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa ”Käytä ilmoituspohjaa”.

Esittämistiedonanto (FI475A)

Jos sinulla on lupa käyttää ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää ja olet tehnyt kirjanpitomerkinnän varastolle saapuneista tavaroista, valitse esittämistiedonanto.

Aloita ilmoituksen tekeminen painikkeesta ”Esittämistiedonanto”. 

Jos et halua tehdä ilmoitusta, vaan luoda  ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten, valitse ”Esittämistiedonanto”-painikkeen alla oleva valintaruutu ”Tee tästä ilmoituspohja”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painikkeesta ”Esittämistiedonanto”. Löydät aiemmin tekemäsi ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun välilehdeltä ”Ilmoituspohjani”, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa ”Käytä ilmoituspohjaa”.

Päättämistiedonanto (FI488A)

Jos olet tullivaraston luvanhaltija tai hänen edustajansa, ilmoita päättämistiedonannolla, mitkä tullivarastoinnin tulli-ilmoitukset on päätetty esimerkiksi tuontitullaukseen, passitukseen tai jälleenvientiin. Päättämistiedonanto ei siis päätä tullivarastointimenettelyä, vaan sillä pelkästään annetaan tiedoksi yksi tai useampi tullivarastoinnin ilmoitus.

Aloita ilmoituksen tekeminen painikkeesta ”Päättämistiedonanto”.

Jos et halua tehdä ilmoitusta, vaan luoda ilmoituspohjan myöhempää käyttöä varten, valitse ”Päättämistiedonanto”-painikkeen alla oleva valintaruutu ”Tee tästä ilmoituspohja”. Tämän jälkeen voit aloittaa ilmoituspohjan tekemisen painamalla ”Päättämistiedonanto”. Löydät aiemmin tekemäsi ilmoituspohjat Tulliselvityspalvelun etusivun välilehdeltä ”Ilmoituspohjani”, jossa on taulukko ilmoituspohjista. Kun haluat käyttää tallentamaasi ilmoituspohjaa, valitse taulukosta oikea rivi tai rivin ensimmäisessä sarakkeessa oleva linkki. Tämän jälkeen avautuu sivu, josta voit painaa ”Käytä ilmoituspohjaa”.