Valmiit ilmoitukset

Katso yleiset ohjeet ilmoituslistoista palvelun etusivun ohjeista. 

Kun olet valinnut ”Valmiit”-välilehden, näet valmiit ilmoitukset listauksena allekkain. Ilmoituksen tiedoista näkyvät ilmoituksen MRN, tila, toimijan viite, ilmoitus, menettely, ilmoittaja, viimeisin muutos ja uusin asiakirja. 

Kun valitset tietyn ilmoitusrivin, siitä avautuu tämän ilmoituksen sivu ”Yhteenveto ja lähettäminen”. 
 

Taulukon viimeinen sarake ”Uusin asiakirja” on tyhjä, jos ilmoitukseen ei ole liitetty mitään asiakirjaa. Jos ilmoitukseen on liitetty jokin asiakirja, voit ladata sen uudelle välilehdelle asiakirjan kuvakkeesta.

Voit luoda ”Valmiit”-listalla olevista ilmoituksista itsellesi ilmoituspohjan. Ohje uuden ilmoituspohjan luomiseen avautuu sivun ”Yhteenveto ja lähettäminen” ohjeesta.