Lupahakemus

”Lupahakemus erityismenettelylle”-näytön huomautusteksti ”Valitsemasi tullimenettelyn käyttäminen edellyttä lupaa. Jos sinullaei ole Tullin etukäteen myöntämää lupaa, hae sitä tulli-ilmoituksella. Kaikki luvan edellyttämät tiedot annetaan tulli-ilmoituksessa ”Lupahakemus” näytöllä. Tulli käsittelee lupahakemuksen samanaikaisesti tulli-ilmoituksen kanssa”.

Jos sinulla ei ole Tullin Lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa etukäteen, vaan haet vaadittua lupaa tulli-ilmoituksella, täytä vaaditut tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Kentät tulevat näkyviin valitsemasi tullimenettelyn perusteella.

Menettelyn päättävät tullitoimipaikat

Ilmoita tullitoimipaikka, jossa tullimenettely aiotaan päättää. Voit ilmoittaa useita päättäviä tullitoimipaikkoja.

Valitse väliaikaisen maahantuonnin päättävän tullitoimipaikan koodi alasvetovalikosta syöttämällä kenttään tullitoimipaikan nimi tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa, joka avaa valintalistan.

Voit valita toisen menettelyn päättävän tullitoimipaikan ”+ Lisää tullitoimipaikka” -painikkeesta. Voit poistaa valitsemasi tullitoimipaikan ”Poista valitut” -painikkeesta.

Lisämenettely

Ilmoita lisämenettelykoodilla peruste tavaroiden väliaikaiseen maahantuontiin. Ilmoita sama lisämenettelykoodi myöhemmin tavaraerän tiedoissa.
Voit etsiä lisämenettelyn koodin alasvetovalikosta kirjoittamalla kenttään menettelyyn asetettavan tavaran tai sen käyttötarkoituksen. Voit myös syöttää koodin alun tai käyttää hakutoimintoa, joka avaa valintalistan. 

Tiedot suunnitellusta toiminnasta

Kerro vapaamuotoisesti, miksi tavara asetetaan menettelyyn. Esimerkiksi tavara tuodaan näyttelyä varten.

Tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tavaroiden tunnistetiedot

Valitse alasvetovalikosta tavaran tunnistamiseen käytettävä menetelmä. Esimerkiksi väliaikaisesti maahantuotavasta autosta ilmoita koodi "1 − Sarja- tai valmistusnumero" ja sen tunnisteena auton sarja- tai valmistusnumero.

Lisätietoa tavaroiden tunnistetietoihin

Tässä voit ilmoittaa lisää tarvittavia tietoa tavaroiden tunnistamisesta. Voit ilmoittaa esimerkiksi sellaisen tiedon, jota et saanut mahtumaan omaan tietokenttäänsä.

Lisätietoa menettelystä

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut lisätiedot tullimenettelystä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Käyttö- tai jalostuspaikka tai -paikat

Ilmoita kaikkien tiedossa olevien käyttöpaikkojen osoitetiedot. Jos kaikki tiedot eivät mahdu kenttään, ilmoita ne kohdassa "Lisätietoa erityismenettelyistä".

Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka

Ilmoita tieto väliaikaisen maahantuonnin ilmoituksessa aina. Ilmoita tieto, vaikka väliaikaisen maahantuonnin käyttöpaikkoja olisi vain yksi ja se on ilmoitettu jo käyttöpaikkana.

Tavaran omistaja

Ilmoita tavaroiden omistajan tiedot vain, jos ilmoitit lisämenettelykoodiksi jonkin seuraavista:

  • D03 – Kuljetusvälineet (DA 212 art.)
  • D08 – Eläimet (DA 223 art.)
  • D09 – Rajavyöhykkeillä käytettävät tavarat (DA 224 art.)
  • D12 – Ammatinharjoittamisvälineet (DA 226 art.)
  • D13 – Opetusvälineet ja tieteelliset välineet (DA 227 art.)
  • D16 – Muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet (DA 229 art.)
  • D17 – Erityistyökalut ja -kojeet (DA 230 art.)
  • D24 – Tarkastusta varten tuotavat tavarat (DA 234 art. 2 kohta).

Tarvittaessa voit lisätä tietoja omistajasta seuraavassa kentässä "Lisätietoa erityismenettelystä".

Lisätietoa erityismenettelystä

Voit kertoa lisätietoja ilmoituksesta, esimerkiksi tarkemmat tiedot väliaikaisesta maahantuonnista tai perustelut ehdotetulle määräajalle.

Määräajat

Ilmoita tullimenettelyn käyttöön riittävä määräaika täysinä kuukausina. Esimerkiksi kuuden kuukauden määräajasta ilmoita ”6”. Huomioi, että väliaikaisen maahantuonnin menettelyn määräaikaan vaikuttaa tavaran käyttötarkoitus. Tarkista erityismenettelyiden enimmäismääräajat Tullin verkkosivuilta.