Lupahakemus

Jos sinulla ei ole Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa, vaan haet vaadittua lupaa tulli-ilmoituksella, täytä vaaditut tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Kentät tulevat näkyviin valitsemasi tullimenettelyn perusteella.

”Lupahakemus erityismenettelylle”-näytön huomautusteksti ”Valitsemasi tullimenettelyn käyttäminen edellyttä lupaa. Jos sinullaei ole Tullin etukäteen myöntämää lupaa, hae sitä tulli-ilmoituksella. Kaikki luvan edellyttämät tiedot annetaan tulli-ilmoituksessa ”Lupahakemus” näytöllä. Tulli käsittelee lupahakemuksen samanaikaisesti tulli-ilmoituksen kanssa”.

Menettelyn päättävät tullitoimipaikat

Ilmoita tullitoimipaikka, jossa sisäinen jalostus aiotaan päättää. Voit ilmoittaa useita päättäviä tullitoimipaikkoja.

Valitse menettelyn päättävän tullitoimipaikan koodi alasvetovalikosta syöttämällä kenttään tullitoimipaikan nimi tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa, joka avaa valintalistan. 

Voit lisätä toisen menettelyn päättävän tullitoimipaikan ”+ Lisää tullitoimipaikka” -painikkeesta. Voit poistaa valitsemasi tullitoimipaikan ”Poista valitut” -painikkeesta.

Tuotto (arvo ja yksikkö)

Ilmoita arvioitu tuotto esimerkiksi prosentteina tai kiloina. Ilmoita esimerkiksi menettelyyn asetetuista tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä. 

Esimerkki: Korjattavaksi tuodaan auto, jonka moottoria korjataan. Auto poistuu korjauksen jälkeen EU:n alueelta, eikä autosta jää mitään osia EU:n alueelle. Tuotto on tällöin 100 %.

Tiedot suunnitellusta toiminnasta

Kerro, mitä toimintaa varten tavara asetetaan sisäiseen jalostukseen. Esimerkiksi tavaroita voidaan tuoda korjattavaksi tai valmistettavaksi. 

Sovellettava tuontitullin laskentatapa

Luvan hakijan on valittava ensisijaisesti sovellettava tullivelka-artikla, jonka mukaan mahdollisesti syntyvä tuontitullivelka lasketaan. Valitse alasvetovalikosta haluamasi tullivelka-artikla:

”FID85 – Tuontitullin määrä lasketaan koodeksin 85 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden perusteella”
”FID86 – Tuontitullin määrä lasketaan koodeksin 86 artiklan 3 kohdan mukaisesti sisäiseen jalostukseen asetettujen tavaroiden perusteella”.

Taloudelliset edellytykset

Valitse alasvetovalikosta taloudellisten edellytysten koodi, joka kuvaa suunniteltua toimintaasi, esimerkiksi ”2 – korjaus”. 

Tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta. Lue tarkemmat ohjeet alta. 

Jalostetut tuotteet

Ilmoita jalostuksessa, korjauksessa tai valmistuksessa syntyvien tuotteiden tullinimike kymmenen numeron tarkkuudella. Voit tarkistaa tullinimikkeen Fintaric-tullinimikepalvelusta. Kun tavara tulee korjattavaksi, tullinimike on sama kuin menettelyyn asetettavalla tavaralla.

Nimikkeen lisäksi ilmoita tavaroiden tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voi tunnistaa. Pelkkä yleisnimitys ei riitä. Esimerkiksi ”vaatteet” ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä minkälaisista vaatteista on kyse, esimerkiksi ”puuvillaisia T-paitoja”. Myöskään nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna.

Tavaroiden tunnistetiedot

Tavaroiden tunnistamiseksi voit ilmoittaa useamman tunnistetiedon. Valitse alasvetovalikosta tavaran tunnistamiseen käytettävät menetelmä.

Sisäisen jalostuksen tullimenettelyn käyttäminen edellyttää kirjanpitoa. Ilmoita aina "7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)". Ilmoita sen tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite.

Jos teet ilmoitusta esimerkiksi autosta, voit lisäksi ilmoittaa toiseksi tunnistetiedoksi koodin "1 − Sarja- tai valmistusnumero" ja sen tunnisteeksi auton sarja- tai valmistusnumeron. 

Lisätietoa tavaroiden tunnistetietoihin

Tässä voit ilmoittaa muita tarvittavia tietoa tavaroiden tunnistamisesta. Voit ilmoittaa esimerkiksi sellaisen tiedon, jota et saanut mahtumaan omaan tietokenttäänsä.

Lisätietoa menettelystä 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut lisätiedot tullimenettelystä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Käyttö- tai jalostuspaikka tai -paikat

Ilmoita kaikkien tiedossa olevien jalostuspaikkojen osoitetiedot. Jos kaikki tiedot eivät mahdu kenttään, ilmoita ne kohdassa "Lisätietoa erityismenettelyistä".

Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka

Ilmoita ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka, jos luvanhakija on EU:n ulkopuolelle sijoittautunut.

Lisätietoa erityismenettelystä

Voit kertoa lisätietoja ilmoituksesta, esimerkiksi tarkemmat tiedot jalostustoiminnosta tai perustelut ehdotetulle määräajalle.

Määräajat

Ilmoita jalostustoiminnolle riittävä määräaika täysinä kuukausina. Esimerkiksi kuuden kuukauden määräajasta ilmoita ”6”. Huomioi, että eri tullimenettelyille on erilaisia enimmäismääräaikoja. Tarkista erityismenettelyidenmääräajat Tullin verkkosivuilta.