Tulliselvitettävä erä

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä perustiedot, toimitusehdot, kuljetustiedot, sijaintitiedot ja muut tarvittavat tiedot, jotka koskevat koko lähetystä.

Perustiedot 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. Kentässä ”Toimijan lisäviite” voit ilmoittaa jokin muun viitteen, esimerkiksi edustajan oman viitenumeron.

Kenttää ”Viitenumero (UCR)” ei tarvitse yleensä täyttää. Täytä kohta vain, jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun. Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava. 

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella.

Kun tavara tuodaan EU:n tullialueen ulkopuolelta, ilmoitustyyppi on ”IM – Tuonti unionin ulkopuolelta”. Kun unionitavara tuodaan toisesta EU-maasta verorajan yli Ahvenanmaalle, ilmoitustyyppi on ”CO – Unionitavarat unionin tullialueen sisäpuolisessa kaupankäynnissä”. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Jos annat ilmoituksen vakiomuotoisena, valitse lisäilmoitustyypiksi jompikumpi seuraavista: 

”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”, jos tavarat ovat jo saapuneet Suomeen ja ne ovat esitettävissä Tullille joko varastolla tai saapumispaikassa 
”D – Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”, jos jätät ilmoituksen ennen tavaran esittämistä ja sinulla on tiedossasi edeltävän asiakirjan tunniste.

Jos annat jälkikäteen annettavaa tulli-ilmoitusta tavarasta, jonka olet vastaanottanut tullaamattomana, palvelu täyttää automaattisesti lisäilmoitustyypiksi R. Valintaa ei voi muuttaa. Jos olet tekemässä korvaavaa tulli-ilmoitusta mitätöitävän tulli-ilmoituksen tilalle, ilmoita myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodiksi ”FISUR”.

Jos olet antanut ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen jälkikäteen, valitse lisäilmoitustyypiksi A ja ilmoita myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodiksi ”FIFAL”.

Jos annat täydentävää ilmoitusta, palvelu täyttää automaattisesti aikaisemmin tekemiesi valintojen perusteella lisäilmoitustyypin (lisäilmoitustyypit U, V, X tai Y). Valintaa ei voi muuttaa.

Jos annat yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta, lue ohjeet kohdasta ”Yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus”.

Veronmääräytymispäivä

Veronmääräytymispäivä ilmoitetaan vain poikkeustapauksissa. 

Jos teet tuonti-ilmoituksen EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta, voit jättää kohdan tyhjäksi. 

Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet:

  • Annat ilmoituksen määräajan jälkeen. Ilmoita veronmääräytymispäiväksi tavaroiden todellinen saapumispäivä eli päivä, jolloin tavara olisi pitänyt esittää Tullille tuonnin tullimenettelyyn asetettavaksi.
  • Annat kokoavan täydentävän ilmoituksen useammasta yksinkertaistetusta tulli-ilmoituksesta tai useammasta EIR-tullauksen esittämistiedonannosta. Veronmääräytymispäiväksi täyttyy automaattisesti jakson ensimmäinen päivä aiempien valintojesi perusteella.
  • Annat täydentävän tulli-ilmoituksen erikseen yhdestä EIR-tullauksen esittämistiedonannosta. Ilmoita veronmääräytymispäiväksi päivä, jolloin tavarat luovutettiin menettelyyn kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä.

Jos olet antanut ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen käyttökatkon jälkeen, veronmääräytymispäivää ei täytetä. Tällöin ilmoita myöhemmin lisämenettelykoodi ”FIFAL – Varamenettely” ja sen kuvauksena varamenettelyasiakirjan hyväksymispäivä (muotoa vvvv.kk.pp). 

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Laskutettu summa ilmoitetaan ensisijaisesti tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”. Vain jos et voi ilmoittaa summaa tavaraerittäin, ilmoita tieto kokonaissummana tässä.

Ilmoita koko lähetyksestä tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta sekä valuuttalaji. Hinta ilmoitetaan korkeintaan 2 desimaalin tarkkuudella.

Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos kokonaissumma on laskutettu useassa valuuttalajissa, ilmoita valuutaksi eurot. Ilmoita laskutettu kokonaissumma euroina käyttäen Tullin muuntokursseja.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

Kokonaisbruttopaino

Sisäisessä jalostuksessa on aina ilmoitettava kokonaisbruttopaino.

Bruttopaino ilmoitetaan kiloina, ja se on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: Jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, voit laskea sen mukaan kokonaisbruttopainoon. Älä kuitenkaan laske kuormalavojen painoa kokonaisbruttopainoon, jos kuormalavan paino on merkitty erikseen kuljetusasiakirjaan.   

Liiketoiminnan luonne

Valitse alasvetovalikosta koodi, joka kuvaa tuontitapahtuman liiketoimintaa. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Liiketoiminnan luonne” -kenttää.

Toimitusehdot

Valitse alasvetovalikosta INCOTERM-koodi eli toimituslauseke, joka määrittää esimerkiksi ostajan ja myyjän vastuiden jaon. Toimitusehdoista sovitaan esimerkiksi kauppasopimuksessa. Saat alasvetovalikon näkyviin, kun painat kenttää ”INCOTERM-koodi”. Jos et käytä kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-toimituslausekkeita, ilmoita koodiksi ”XXX – muut toimitusehdot”.

Ilmoita sijainti joko kentässä ”Sijainti (UN/LOCODE)” tai kentässä ”Sijainti”. Kentässä ”Sijainti” ilmoita toimitusehdossa nimetty paikka tai terminaali. UN/LOCODE-sijaintikoodia ei yleensä ilmoiteta toimitusehdon paikkana. UN/LOCODE on YK:n kaupan ja kuljetuksen sijaintikoodi (United Nations Code for Trade and Transport Locations). Valitse alasvetovalikosta määrämaan maakoodi, joka vastaa toimitusehdon mukaista sijaintia.

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot kuljetusmuodosta rajalla ja saavuttaessa. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Kuljetusmuodoksi rajalla valittuna ”4 – Lentokuljetus” ja kansallisuudeksi valittu ”DE – Saksa”. Lisäksi sisämaan kuljetusmuodoksi valittu ”4 – Lentokuljetus”, ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” ja ”Tunnuksen tyyppi” on ”40 Lennon IATA-numero”.

Kuljetusmuoto rajalla

Valitse kentässä ”Kuljetusmuoto rajalla” alasvetovalikosta kuljetusmuoto sen mukaan, millä kuljetusneuvolla tavara tuodaan EU:n tullialueelle tai verorajan yli. Ilmoita kuljetustavaksi aktiivinen kuljetusväline eli kuljetusväline, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi jos kuorma-auto on lastattu merialukseen, ilmoita merialus.

Valitse kentässä ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” alasvetovalikosta kuljetusvälineen kansallisuus. Ilmoita kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossasi. Ilmoita kansallisuus, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” -kenttää. 

Kuljetusmuoto saavuttaessa

Jos tavarat tulliselvitetään saapumispaikalla, ilmoita ”Sisämaan kuljetusmuoto” -kentässä sama kuljetusmuoto kuin kuljetusmuoto rajalla. Jos tavarat kuljetetaan rajalta toiseen sijaintipaikkaan ennen tulli-ilmoituksen antamista, valitse alasvetovalikosta kuljetusmuodon koodi sen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavara tuodaan sijaintipaikkaan.  

Ilmoita kenttään ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” sen kuljetusvälineen tunnus, johon tavarat ovat lastattuna sijaintipaikkaan tuotaessa. Tunnusta ei ilmoiteta, jos tavara kuljetetaan postiliikenteessä tai käyttäen kiinteitä kuljetuslaitteita. Maantiekuljetuksista ilmoita auton rekisterinumero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoita molempien tunnukset (muodossa "vetoauton rekisterinumero / perävaunun rekisteritunnus"). Merikuljetuksesta ilmoita aluksen nimi. Ilmakuljetuksista ilmoita lennon numero ja päivä (jos ei ole tiedossa lennon numeroa, ilmoita ilma-aluksen rekisterinumero). Rautatiekuljetuksista ilmoita vaunun numero. 

Valitse ”Tunnuksen tyyppi” -kentän alasvetovalikosta kuljetusvälineen tyyppi, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. 

Jos teet täydentävää jaksolta annettavaa tulli-ilmoitusta, jätä nämä kohdat tyhjäksi.  

Reitti

Ilmoita kohdassa ”Lähtöpaikka” alkuperäinen lähetysmaa. Palvelu on voinut myös täyttää tiedon automaattisesti aiempien valintojesi perusteella. Voit etsiä lähetysmaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos reitillä on kuljetukseen liittymätön pysäytys tai kauppatapahtuma (esim. myynti tai jalostus), valitse lähetysmaaksi maa, jossa se tapahtuu. Pysäytyksenä ei pidetä tavaralähetysten yhdistämistä matkalla.

Kohdassa ”Määränpää” ilmoita määrämaa, johon tavarat tuodaan. Voit etsiä määrämaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos tavarat jäävät Suomeen, ilmoita maakoodi "FI". Jos tavarat siirretään toiseen EU-maahan, ilmoita sen maakoodi. 

Sijaintitiedot

Sijaintitiedoksi ilmoitetaan joko varastotunniste tai tavaran sijaintipaikan osoitetiedot.

Tullivarasto tai väliaikainen varasto 

Jos tavarat ovat ilmoitusta annettaessa tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa, ilmoita sijaintitiedoksi varasto, jonka kirjanpidossa tavarat ovat. Anna varastotunniste kohdassa ”Tullivarasto tai väliaikainen varasto”. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101). 

Täydentävässä kokoavassa tulli-ilmoituksessa ja jälkikäteen annettavassa tulli-ilmoituksessa sijaintitietoja ei tarvitse antaa. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tavaran sijainti

Jos tavarat eivät ole varastossa, ilmoita kohdassa ”Tavaran sijainti” sijaintipaikan osoitetiedot. Esimerkiksi jos tavara on saapumispaikassa, kun ilmoitusta annetaan, ilmoita saapumispaikan osoitetiedot.

Ehdotettu tarkastuspaikka

Kohdassa ”Ehdotettu tarkastuspaikka” ilmoita, paikka jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavarat. Ilmoitetun tarkastuspaikan pitää soveltua tarkastuksen tekemiseen. Se voi olla esimerkiksi paikka, jossa tavarat voi purkaa pakkauksista.

Valitse tarkastuspaikan tyyppi ”Sijaintipaikan tyyppi” -kentän alasvetovalikosta. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi väliaikaista varastoa tai tullivarastoa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”B – luvanvarainen paikka” ja sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”. Tämän jälkeen näkyviin tulevat talouden toimijan tiedot. Ilmoita ”Talouden toimijat” -kohdan ”Varastotunniste”-kentässä varaston tunniste, joka on muotoa FI1234567-800101. Jätä ”Lisätunniste”-kenttä tyhjäksi.

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi tullitoimipaikkaa tai yrityksesi varastoa tai tuotantotilaa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”D – Muu”. Tällöin palvelu täyttää automaattisesti sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – Käyntiosoite”. Tyyppiä ”D – Muu” voi käyttää myös force majeure -tilanteissa. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi ennakkoon hyväksyttyä valvonta-asetuksessa mainittua valvontapistettä (CP) tai Tullin hyväksymää paikkaa väliaikaiseen varastointiin (HPA-lupa), valitse ”C – Hyväksytty paikka”. Siellä tavaralle voidaan tehdä valvonta-asetuksessa edellytetty tarkastus (esimerkiksi elintarvikkeet, elintarvikkeiden kontaktimateriaali, hedelmät, vihannekset, marjat, elävät eläimet, eläinperäiset elintarvikkeet, istutettavaksi tarkoitetut kasvit, leikkokukat sekä puutavara). Valitse sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – Käyntiosoite” ja ilmoita osoitteeksi hyväksytyn tarkastuspaikan (HPA tai CP) osoitetiedot. Lue lisää hyväksytyistä tarkastuspaikoista Tullin verkkosivuilta.

Tuonti-ilmoituksessa sijaintipaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka”.

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle. 

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Jos et ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon, tulliselvitettävän erän lisätiedoissa on lisätietokoodi ”FINCO – Asiakas ei anna suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon”.

Jos haluat kuitenkin muuttaa suostumusta eli haluat Tullin lähettävän sinulle sähköpostiin sähköiset tiedoksiannot, muuta suostumustiedot käyttäjäasetuksista. Lue tarkemmat ohjeet suostumuksen vaihtamisesta asetukset sivulta Asetukset - Tullin ohjeet.

Jos annat täydentävää ilmoitusta jaksolta, valitse alasvetovalikosta lisätietokoodi ”FIPER – Koontiajanjakson pituus (W = viikko, M = kuukausi)” ja anna sen kuvaukseksi joko W tai M.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyasiakirjalla luovutetusta tavarasta, valitse lisätietokoodi "FIFAL − Varamenettely". Ilmoita kuvaukseksi päiväys, jolloin varamenettelyasiakirja on hyväksytty Tullissa, eli päivä, jolloin Tulli on luovuttanut tavarat tullimenettelyyn varamenettelyasiakirjalla.

Jos annat ilmoituksen jälkikäteen ja se korvaa alkuperäisen tulli-ilmoituksen, valitse lisätietokoodi "FISUR −  Korvaava ilmoitus". Ilmoita kuvaukseksi korvattavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu koodia edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteisten liiteasiakirjojen tiedot. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava asiakirja, josta käy ilmi tavara ja sen arvo, esimerkiksi ”N325 – Proformalasku”. 

Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne. Jos proformalaskut ovat tavaraeräkohtaisia, älä ilmoita niitä tässä vaan tavaraerän tiedoissa.

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. 

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä, jos lataat liitteen valmiiksi ilmoituksen täytön yhteydessä. Jos teet sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoitusta, Tulli yleensä pyytää lähettämään liitetiedostona laskun tai muun arvon osoittavan asiakirjan. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Jos lataat asiakirjan liitteenä, palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu tyyppiä edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.  

Kontit

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona tässä tai tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”.

Paina painiketta ”+ Lisää kontti” ja ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitukseen kuuluu useita kontteja, voit lisätä uusia kontteja painamalla painiketta ”+ Lisää kontti”.

Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero. Jos annat täydentävää tulli-ilmoitusta jaksolta, ilmoita sama tieto kuin edeltävällä asiakirjalla.