Tulliselvitettävä erä

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä perustiedot, toimitusehdot, kuljetustiedot, sijaintitiedot ja muut tarvittavat tiedot, jotka koskevat koko lähetystä.

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. Kentässä ”Toimijan lisäviite” voit ilmoittaa jokin muun viitteen, esimerkiksi edustajan oman viitenumeron.

Jos lähettäjä on antanut yhtenäisviitteen, joka on yksilöllinen ja pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se kentässä ”Yhtenäisviite (UCR)”. Yhtenäisviite voi olla muodoltaan WCO (ISO 15459) -koodi tai vastaava.

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Jos annat ilmoituksen vakiomuotoisena, valitse lisäilmoitustyypiksi jompikumpi seuraavista:

  • ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”, jos tavarat ovat jo saapuneet Suomeen ja ne ovat esitettävissä Tullille joko varastolla tai saapumispaikassa
  • ”D – Ennakolta annettu vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”, jos jätät ilmoituksen ennen tavaran esittämistä ja sinulla on tiedossasi edeltävän asiakirjan tunniste. 

Jos annat jälkikäteen annettavaa tulli-ilmoitusta tavarasta, jonka olet vastaanottanut tullaamattomana, palvelu täyttää automaattisesti lisäilmoitustyypiksi R. Valintaa ei voi muuttaa. 

Jos olet antanut ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen jälkikäteen, valitse ilmoituksen lisäilmoitustyypiksi A ja ilmoita myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodiksi ”FIFAL”.

Jos annat täydentävää ilmoitusta, palvelu täyttää automaattisesti aikaisemmin tekemiesi valintojen perusteella lisäilmoitustyypin (lisäilmoitustyyppi U, V, X tai Y). Valintaa ei voi muuttaa.

Jos annat yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta, lue ohjeet kohdasta ”Yksinkertaistettu tuonnin tulli-ilmoitus”.

Veronmääräytymispäivä

Veronmääräytymispäivä ilmoitetaan vain poikkeustapauksissa. 

Jos annat ilmoituksen jälkikäteen, ilmoita veronmääräytymispäivä kohdassa poikkeava veropäivä, joka on sama kuin tavaroiden saapumispäivä. Valitse päivä, jolloin tavara olisi pitänyt esittää Tullille tuonnin tullimenettelyyn asetettavaksi. 

Jos annat täydentävän tulli-ilmoituksen, veronmääräytymispäiväksi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella jakson ensimmäinen päivä. 

Jos olet antanut ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen jälkikäteen, ilmoita veronmääräytymispäiväksi tavaroiden tullimenettelyyn asettamispäivä. Tämä on päivä, jolloin Tulli on luovuttanut tavarat tullimenettelyyn varamenettelyasiakirjalla.

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Laskutettu summa on ilmoitettava tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”. Voit ilmoittaa kokonaissumman tässä.

Ilmoita koko lähetyksestä tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta sekä valuuttalaji. Hinta ilmoitetaan korkeintaan 2 desimaalin tarkkuudella.

Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos kokonaissumma on laskutettu useassa valuuttalajissa, ilmoita valuutaksi eurot. Ilmoita laskutettu kokonaissumma euroina käyttäen Tullin muuntokursseja.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

Kokonaisbruttopaino

Bruttopaino ilmoitetaan ensisijaisesti tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”. Vain jos et voi ilmoittaa summaa tavaraerittäin, ilmoita tieto kokonaissummana tässä.

Bruttopaino ilmoitetaan kiloina, ja se on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: Jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, voit laskea sen mukaan kokonaisbruttopainoon. Älä kuitenkaan laske kuormalavojen painoa kokonaisbruttopainoon, jos kuormalavan paino on merkitty erikseen kuljetusasiakirjaan.  

Liiketoiminnan luonne

Valitse alasvetovalikosta koodi, joka kuvaa tuontitapahtuman liiketoimintaa. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Liiketoiminnan luonne” -kenttää. 

Toimitusehdot

Valitse alasvetovalikosta INCOTERM-koodi eli toimituslauseke, joka määrittää esimerkiksi ostajan ja myyjän vastuiden jaon. Toimitusehdoista sovitaan esimerkiksi kauppasopimuksessa. Saat alasvetovalikon näkyviin, kun painat kenttää ”INCOTERM-koodi”. Jos et käytä kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-toimituslausekkeita, ilmoita koodiksi ”XXX – muut toimitusehdot”.

Ilmoita sijainti joko kentässä ”Sijainti (UN/LOCODE)” tai kentässä ”Sijainti”. Kentässä ”Sijainti” ilmoita toimitusehdossa nimetty paikka tai terminaali. UN/LOCODE-sijaintikoodia ei yleensä ilmoiteta toimitusehdon paikkana. UN/LOCODE on YK:n kaupan ja kuljetuksen sijaintikoodi (United Nations Code for Trade and Transport Locations). Valitse alasvetovalikosta määrämaan maakoodi, joka vastaa toimitusehdon mukaista sijaintia.

Kuljetusmuodoksi rajalla valittuna ”4 – Lentokuljetus” ja kansallisuudeksi valittu ”DE – Saksa”. Lisäksi sisämaan kuljetusmuodoksi valittu ”4 – Lentokuljetus”, ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” ja ”Tunnuksen tyyppi” on ”40 Lennon IATA-numero”.

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot kuljetusmuodosta rajalla ja saavuttaessa. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Kuljetusmuoto rajalla

Valitse kentässä ”Kuljetusmuoto rajalla” alasvetovalikosta kuljetusmuoto sen mukaan, millä kuljetusvälineellä tavara tuodaan EU:n tullialueelle tai verorajan yli. Ilmoita kuljetustavaksi aktiivinen kuljetusväline eli kuljetusväline, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi jos kuorma-auto on lastattu merialukseen, ilmoita merialus.

Valitse kentässä ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” alasvetovalikosta kuljetusvälineen kansallisuus. Ilmoita kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossasi. Ilmoita kansallisuus, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” -kenttää. 

Kuljetusväline saavuttaessa

Jos tavarat tulliselvitetään saapumispaikalla, ilmoita ”Sisämaan kuljetusmuoto” -kentässä sama kuljetusmuoto kuin kuljetusmuoto rajalla. Jos tavarat kuljetetaan rajalta toiseen sijaintipaikkaan ennen tulli-ilmoituksen antamista, valitse alasvetovalikosta kuljetusmuodon koodi sen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavara tuodaan sijaintipaikkaan.  

Ilmoita kenttään ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” sen kuljetusvälineen tunnus, johon tavarat ovat lastattuna sijaintipaikkaan tuotaessa. Tunnusta ei ilmoiteta, jos tavara kuljetetaan postiliikenteessä tai käyttäen kiinteitä kuljetuslaitteita. Maantiekuljetuksista ilmoita auton rekisterinumero. Jos käytetään veto- ja perävaunua, ilmoita molempien tunnukset (muodossa "vetoauton rekisterinumero / perävaunun rekisteritunnus", esim. ABC-123 / AB-1234). Merikuljetuksesta ilmoita aluksen nimi. Ilmakuljetuksista ilmoita lennon numero ja päivä (jos ei ole tiedossa lennon numeroa, ilmoita ilma-aluksen rekisterinumero). Rautatiekuljetuksista ilmoita vaunun numero. 

Valitse ”Tunnuksen tyyppi” -kentän alasvetovalikosta kuljetusvälineen tyyppi, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. 

Jos teet täydentävää jaksolta annettavaa tulli-ilmoitusta, jätä nämä kohdat tyhjäksi.  

Reitti

Ilmoita kohdassa ”Lähtöpaikka” alkuperäinen lähetysmaa. Palvelu on voinut myös täyttää tiedon automaattisesti aiempien valintojesi perusteella. Voit etsiä lähetysmaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos reitillä on kuljetukseen liittymätön pysäytys tai kauppatapahtuma (esim. myynti tai jalostus), valitse lähetysmaaksi maa, jossa se tapahtuu. Pysäytyksenä ei pidetä tavaralähetysten yhdistämistä matkalla.

Kohdassa ”Määränpää” ilmoita määrämaa, johon tavarat tuodaan. Voit etsiä määrämaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos tavarat jäävät Suomeen, ilmoita maakoodi "FI". Jos tavarat siirretään toiseen EU-maahan, ilmoita sen maakoodi. 

Sijaintitiedot

Sijaintitiedoksi ilmoitetaan joko varastotunniste tai tavaran sijaintipaikan osoitetiedot. Täydentävässä kokoavassa tulli-ilmoituksessa ja jälkikäteen annettavassa tulli-ilmoituksessa sijaintitietoja ei tarvitse antaa. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tullivarasto tai väliaikainen varasto

Jos tavarat ovat ilmoitusta annettaessa tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa, ilmoita sijaintitiedoksi varasto, jonka kirjanpidossa tavarat ovat. Anna varastotunniste kohdassa ”Tullivarasto tai väliaikainen varasto”. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Tavaran sijainti

Jos tavarat eivät ole varastossa, ilmoita kohdassa ”Tavaran sijainti” sijaintipaikan osoitetiedot. Esimerkiksi jos tavara on saapumispaikassa, kun ilmoitusta annetaan, ilmoita saapumispaikan osoitetiedot.

Ehdotettu tarkastuspaikka

Kohdassa ”Ehdotettu tarkastuspaikka” ilmoita paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavarat. Ilmoitetun tarkastuspaikan pitää soveltua tarkastuksen tekemiseen. Se voi olla esimerkiksi paikka, jossa tavarat voi purkaa pakkauksista.

 
Valitse tarkastuspaikan tyyppi ”Sijaintipaikan tyyppi” -kentän alasvetovalikosta. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi väliaikaista varastoa tai tullivarastoa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”B – luvanvarainen paikka” ja sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”. Tämän jälkeen näkyviin tulevat talouden toimijan tiedot. Ilmoita ”Talouden toimijat” -kohdan ”Varastotunniste”-kentässä varaston tunniste, joka on muotoa FI1234567-800101. Jätä ”Lisätunniste”-kenttä tyhjäksi.

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi tullitoimipaikkaa tai yrityksesi varastoa tai tuotantotilaa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”D – Muu”. Tällöin palvelu täyttää automaattisesti sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – käyntiosoite”. Tyyppiä ”D – Muu” voi käyttää myös force majeure -tilanteissa. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi ennakkoon hyväksyttyä valvonta-asetuksessa mainittua valvontapistettä (CP) tai Tullin hyväksymää paikkaa väliaikaiseen varastointiin (HPA-lupa), valitse sijaintipaikan tyypiksi ”C – Hyväksytty paikka”. Siellä tavaralle voidaan tehdä valvonta-asetuksessa edellytetty tarkastus (esimerkiksi elintarvikkeet, elintarvikkeiden kontaktimateriaali, hedelmät, vihannekset, marjat, elävät eläimet, eläinperäiset elintarvikkeet, istutettavaksi tarkoitetut kasvit, leikkokukat sekä puutavara). Valitse sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – Käyntiosoite” ja ilmoita osoitteeksi hyväksytyn tarkastuspaikan (HPA tai CP) osoitetiedot. Lue lisää hyväksytyistä tarkastuspaikoista Tullin verkkosivuilta.

Tuonti-ilmoituksessa sijaintipaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka”.

Edeltävät asiakirjat

Edeltävät asiakirjat tulevat näkyviin vain, jos annat täydentävää ilmoitusta kokoavana jaksolta.

Listalla näkyvät ne yksinkertaistetut ilmoitukset tai esittämistiedonannot, joiden olet aiemmin valinnut kuuluvan täydentävään ilmoitukseen. Valinta tehdään siinä vaiheessa, kun olet aloittanut ilmoituksen tekemisen.

Et voi tässä vaiheessa korjata tietoja. Jos olet valinnut listalle väärän ilmoituksen, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta. Jos listalta puuttuu jokin yksinkertaistettu ilmoitus, voit aloittaa ilmoituksen tekemisen alusta tai tehdä puuttuvalle yksinkertaistetulle ilmoitukselle myöhemmin oman täydentävän ilmoituksensa. 

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Jos annat täydentävää ilmoitusta jaksolta, valitse alasvetovalikosta lisätietokoodi ”FIPER – Koontiajanjakson pituus (W = viikko, M = kuukausi)” ja anna sen kuvaukseksi joko W tai M. 

Jos yritykselläsi on maksunlykkäyslupa ja haluat jaksoerittelyn verkkolaskuna, valitse lisätietokoodi "FIVER". Ilmoita kuvaukseksi verkkolaskuosoitteesi, kuten OVT-tunnus (0037 + yritystunnus ilman väliviivaa sekä mahdollinen lisätarkenne). Yrityksen verkkolaskuosoitteen voi selvittää esimerkiksi Tieke ry:n ylläpitämältä verkkolaskuosoite.fi-sivustolta.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyasiakirjalla luovutetusta tavarasta, valitse lisätietokoodi "FIFAL − Varamenettely". Ilmoita kuvaukseksi päiväys, jolloin varamenettelyasiakirja on hyväksytty Tullissa. 

Jos annat ilmoituksen jälkikäteen ja se korvaa alkuperäisen tulli-ilmoituksen, valitse lisätietokoodi "FISUR −  Korvaava ilmoitus". Ilmoita kuvaukseksi korvattavan tulli-ilmoituksen MRN-viitenumeron. 

Jos ilmoitat tullimenettelyn 48xx ja sinulla ei ole Tullin myöntämää kirjallista lupaa, valitse lisätietokoodi "00100 − Muun erityismenettelyn kuin passituksen käyttölupaa koskeva tulli-ilmoituksella tehtävä hakemus". 

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu, joka on koodia edeltävässä sarakkeessa, ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteisten liiteasiakirjojen tiedot. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava ”N380 – Kauppalasku” tai muu vastaava asiakirja, esimerkiksi "3320 − Tilausvahvistus" tai ”3315 – Kauppasopimus”. Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne.

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. 

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä, jos lataat liitteen valmiiksi ilmoituksen täytön yhteydessä. Jos teet sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoitusta, Tulli yleensä pyytää lähettämään liitetiedostona laskun tai muun arvon osoittavan asiakirjan. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Jos lataat asiakirjan liitteenä, palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu, joka on tyyppiä edeltävässä sarakkeessa, ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.  

Kontit

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona tässä tai tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”.

Paina painiketta ”+ Lisää kontti” ja ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitukseen kuuluu useita kontteja, voit lisätä uusia kontteja painamalla painiketta ”+ Lisää kontti”. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Jos annat täydentävää ilmoitusta, voit muuttaa kontin tietoja vain, jos annat täydentävän tulli-ilmoituksen jaksolta.