Toimijat

Ilmoita ”Toimijat”-näytöllä tulli-ilmoitukseen liittyvät toimijat. Voit ilmoittaa ilmoituksen jättäjän, ilmoittajan, tämän edustajan, tuojan, viejän, ostajan, myyjän ja muun toimijan (esim. arvonlisäverosta vastaavan) tiedot.

Ilmoita tässä myös luvan numero, jos menettelyn käyttö vaatii luvan ja sinulla on etukäteen hankittu lupa Tullin lupakeskukselta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

"Toimijat" näytöllä ”Toimijan luonne” vaihtoehdot avattuna.

Yleistä toimijan tunnisteen ilmoittamisesta

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto.

EORI-numero on pakollinen tuojasta, ilmoittajasta ja edustajasta, kun ne ovat yrityksiä. Myös ulkomaalaisen yrityksen pitää ilmoittaa EORI-numero. Jos yrityksen tunnistenumerolla ei ole EORI-numeron asemaa, tuonnin tulli-ilmoitus hylätään. Voit tarkistaa yrityksen EORI-numeron voimassaolon komission EORI-numeron validointipalvelusta. Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä.

Muista toimijoista (esim. viejä, ostaja, myyjä) ei ole pakko ilmoittaa tunnisteeksi EORI-numeroa. Myöskään yksityishenkilöllä ei yleensä tarvitse olla EORI-numeroa. Tällöin ilmoita tunnistenumeroksi jokin seuraavista:

  • suomalaisen toimijan y-tunnus 
  • ulkomaalaisen toimijan VAT-numero
  • suomalaisen yksityishenkilön maakoodi, henkilötunnus
  • ulkomaalaisen yksityishenkilön maakoodi, syntymäaika (esim. US25071980).

Huomioi, että tunnistenumerossa ei saa olla välilyöntejä, joten kirjoita esimerkiksi numerot heti maakoodin perään. Ilmoita toimijasta tunnistenumeron lisäksi nimi ja osoite.

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen. Edustajan on aina ilmoitettava toimipistetunniste. Jos annat ilmoituksessa toimipistetiedon, palvelu täyttää automaattisesti Tullille arkistoitaviin ilmoitustietoihin osoitetiedot, jotka ovat Tullin asiakasrekisterissä aiempien lupatietojen perusteella. Voit tarkistaa toimipistetunnisteesi Omat tiedot -palvelustamme.

Kohdissa ”Ilmoittaja”, ”Edustaja” ja ”Tuoja” saat osan tiedoista automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin ilmoitukseen täyttyy toimipistetunnisteen mukainen osoitetieto. Toimipisteen osoitetietoina näkyy oletuksena YTJ:hin merkitty yrityksen päätoimipaikan osoite (toimipiste ”000”). Jos yritys on ulkomainen, sen sijaan voi näkyä osoite, jota on käytetty EORI-numeron rekisteröinnissä. Jos olet asetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteeksi muun kuin päätoimipaikan, palvelu hakee tämän toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot.

Tulli lähettää ilmoittamaasi toimipistetunnisteen mukaiseen osoitteeseen myös jaksoerittelyn eli koontilaskun, jos sinulla on maksunlykkäyslupa etkä ole antanut ilmoituksen lisätiedoissa erikseen verkkolaskutusosoitetta.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja.

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, jolloin yhteyshenkilön tiedot täyttyvät ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen henkilön tietoja, ilmoita kenttiin nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Ilmoittaja

Ilmoittaja vastaa menettelyyn asettamisesta ja ilmoituksen oikeellisuudesta. Yleensä ilmoittajaksi merkitään tuoja. Jos käytetään välillistä edustusta, ilmoittajaksi merkitään edustaja. 

Jos valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja” ja olet tallentanut toimipistetunnisteen tiedon etukäteen asetuksiin, toimipisteen tunniste täyttyy ilmoitukseen automaattisesti.

Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumeroksi EORI-numero, suomalainen yritystunnus tai yksityishenkilön henkilötunnus. Jos tunnistenumero on EORI-numero tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa täytä nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli. Valitse toimijan luonne ja asiointikieli alasvetovalikosta. 
 
Jos teet ilmoitusta edustajana, anna ”Ilmoittaja”-kohdassa tuojan tunnistenumero. Yrityksen tunnistenumero on EORI-numero, ja yksityishenkilön tunnistenumero on maakoodi FI ja henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita maakoodi ja syntymäaika. Syntymäaika ilmoitetaan muodossa pp.kk.vvvv.

Valitse suomalaisen yrityksen toimijan luonteeksi ”Y – Yritys/Suomi”. Valitse toimijan luonteeksi ”EORI” vain, jos yritys on EU:n ulkopuolinen yritys, jolle Suomi on myöntänyt EORI-numeron. 

Jos ulkomaisella tuojalla (esim. ulkomainen yhteisö tai ulkomaisen yrityksen sivuliike) on sekä suomalainen yritystunnus arvonlisäverotusta varten että muualta kuin Suomesta hankittu EORI-numero, ilmoita ”Ilmoittaja”-kohdassa tunnistenumeroksi EORI-numero. Ilmoita Suomesta hankittu yritystunnus myöhemmin ”Verotukselliset lisätoimijat” -kohdassa valitsemalla rooliksi ”FR1 – Tuoja”. 

Luvat: Tullin myöntämän kirjallisen luvan tiedot

Ilmoita ”Luvat”-kohdassa luvan tiedot, jos sinulla on Tullin lupakeskuksen etukäteen myöntämä tietyn käyttötarkoituksen lupa. 

Syötä luvan numero rivin sarakkeeseen ”Lupanumero”. Riittää, että ilmoitat lupanumeron, sillä palvelu täyttää sen perusteella automaattisesti tiedot sarakkeisiin ”Lupatyyppi”, ”Luvanhaltija” ja ”Nimi”. Osa luvan tiedoista siirtyy tullauspäätökseen.

”Luvat” –kohdassa ilmoitetaan ”EUS - Tiettyä käyttötarkoitusta koskeva lupa”.
Jos haluat antaa tietyn käyttötarkoituksen ilmoituksen yksinkertaistettuna tulli-ilmoituksena, ilmoita tietyn käyttötarkoituksen lupa jo aiemmin siinä vaiheessa, kun aloitat ilmoituksen tekemisen. Tällöin tietyn käyttötarkoituksen luvan tiedot näkyvät automaattisesti ”Luvat”-kohdassa. Lisää toinen rivi painikkeesta ”+ Lisää lupa” ja ilmoita siinä yksinkertaistetun ilmoituksen luvan numero.

Huomioi, että jos annat ilmoitusta tullimenettelyyn 61 ja sinulla on ulkoisen jalostuksen lupa, älä ilmoita lupaa tässä. Ilmoita ulkoisen jalostuksen lupa myöhemmin tavaraerän tiedoissa liiteasiakirjana käyttämällä koodia ”C019 – OPO – Ulkoisen jalostusmenettelyn käyttöä koskevat lupa (delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä A oleva sarake 8b)".

Jos haluat poistaa väärin ilmoitetun luvan, valitse valintaruutu, joka on lupanumeroa edeltävässä sarakkeessa. Valitse tämän jälkeen painike ”Poista valitut”.

Edustaja

Jos annat ilmoituksen edustajana tuojan puolesta, lisää ”Edustaja”-kohdassa tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Edustajana voi toimia esimerkiksi huolintaliike. Edustajalla on aina oltava EORI-tunniste. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”, jolloin toimipistetunnus täyttyy ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Jos tunnistenumero on EORI-numero tai suomalainen yritystunnus, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa ja toimijan luonne.

Valitse alasvetovalikosta edustuksen laatu. Edustus voi olla suora, välillinen tai suora edustus takaajan vastuulla. Jos käytät suoraa edustusta takaajan vastuulla, valitse alasvetovalikosta ”2 – Suora edustus” ja valitse lisäksi valintaruutu ”Takaajan vastuulla”. Huomioi, ettet voi toimia välillisenä edustajana tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoituksessa.  

Suora edustus: Suora edustaja antaa tulli-ilmoituksen tuojan puolesta ja tämän nimissä. Tuoja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään tuojan vakuutta, ja tullivelasta vastaa tuoja. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Välillinen edustus: Tulli-ilmoitus annetaan edustajan nimissä, mutta tuojan puolesta. Välillinen edustaja vastaa myös ilmoitustietojen oikeellisuudesta. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja tullivelasta vastaa edustaja. Välillisen edustajan lisäksi myös tuoja on kuitenkin aina vastuussa tullivelasta. Huomioi, ettet voi toimia välillisenä edustajana, jos valitset jonkin seuraavan tullimenettelyn: 

  • 44 – tietty käyttötarkoitus
  • 46 – vastaavista tavaroista ulkoisessa jalostusmenettelyssä saatujen jalostettujen tuotteiden tuonti ennen niiden tavaroiden vientiä, jotka ne korvaavat 
  • 48 – korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien viallisten tavaroiden vientiä.

Suora edustus takaajan vastuulla: Tulli-ilmoitus annetaan tuojan puolesta ja tämän nimissä. Edustaja vastaa tullivelasta vain siltä osin, kun se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että tulli-ilmoituksessa annetut tiedot ovat virheellisiä. Ilmoituksessa käytetään edustajan vakuutta, ja edustaja sitoutuu maksamaan tullivelkaa vakuuden määrän verran.

Jos olet vahingossa avannut edustajan tiedot painikkeesta ”+ Lisää edustaja” mutta edustajaa ei ole, poista edustajan tiedot painikkeesta ”Poista edustaja”.

Tuoja

Tuoja on ilmoitettava aina. Tuoja on yritys tai henkilö, joka on alun perin sopinut tavaroiden tuonnista maahan ja joka on siten tavaroiden vastaanottaja. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin etkä käytä edustajaa, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin palvelu täyttää ilmoitukseen automaattisesti omat tietosi ”Tuoja”-kohtaan. Muussa tapauksessa syötä tuojan tunnistenumero, nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja toimijan luonne. Toimijan luonne valitaan alasvetovalikosta.

Jos ulkomaisella tuojalla (esim. ulkomainen yhteisö tai ulkomaisen yrityksen sivuliike) on sekä suomalainen yritystunnus arvonlisäverotusta varten että muualta kuin Suomesta hankittu EORI-numero, ilmoita ”Tuoja”-kohdassa tunnistenumeroksi EORI-numero. Ilmoita Suomesta hankittu yritystunnus myöhemmin ”Verotukselliset lisätoimijat” -kohdassa valitsemalla rooliksi ”FR1 – Tuoja”.

Viejä

Viejä on tavaran viimeisin myyjä ennen sitä, kun tavara tuodaan EU:n tulli- tai veroalueelle.

Ostaja

Ilmoita ostaja, jos ostaja on eri toimija kuin tuoja. Ostaja on ilmoitettava, jos tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärityksen menetelmiä (UTK 74 artikla) ja ostaja on tiedossa.

Myyjä

Ilmoita myyjä, jos myyjä on eri toimija kuin viejä. Myyjä on ilmoitettava, jos tullausarvon määrittämisessä käytetään toissijaisia arvonmäärityksen menetelmiä (UTK 74 artikla) ja myyjä on tiedossa.

AEO-toimitusketjun lisätoimijat

Valitse toimijan rooli AEO-toimitusketjun lisätoimijalle. Ilmoita AEO-lisätoimijan tunnistenumero ja toimipistetunnus.

Verotukselliset lisätoimijat

Lisää verotuksellinen lisätoimija painikkeesta ”+ Lisää toimija” seuraavissa tapauksissa:

  • Käytät tullimenettelyä 42 tai 63, ja arvonlisävero maksetaan toiseen EU-jäsenvaltioon, vaikka tulli-ilmoitus annetaan Suomeen. Valitse rooliksi ”FR2 – Asiakas” ja ilmoita tunnistenumeroksi arvonlisäverotunniste, jonka olet saanut siitä jäsenvaltiosta, johon kuljetus päättyy. Jos tuoja on ulkomaalainen yritys, jolla on Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste, valitse lisäksi rooli ”FR1 – Tuoja” ja ilmoita tunnistenumeroksi Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste. 
  • Annat ilmoitusta, jossa IOSS-rekisteröitynyt myyjä ilmoittaa arvonlisäveron itse. Valitse rooliksi ”FR5 – Myyjä (tuontia koskeva arvonlisäveron erityisjärjestelmä (IOSS))” ja ilmoita myyjältä saamasi tunnistenumero.
  • Annat ilmoitusta, jossa ulkomaisella maahantuojalla on Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste. Valitse rooliksi ”FR1 – Tuoja” ja ilmoita tunnistenumeroksi ulkomaalaisen yrityksen Suomesta hankittu arvonlisäverotunniste.