Tulliselvitettävän erän tiedot

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä perustiedot, toimitusehdot, kuljetustiedot, sijaintitiedot ja muut tarvittavat tiedot, jotka koskevat koko lähetystä.  

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. Kentässä ”Toimijan lisäviite” voit ilmoittaa jonkin muun viitteen, esimerkiksi edustajan oman viitenumeron. 

Kenttää ”Viitenumero (UCR)” ei tarvitse yleensä täyttää. Täytä kohta vain, jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun. Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava. 

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. Verorajailmoituksissa ilmoitustyyppinä on aina ”CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä”. Ilmoitustyyppiä ei voi vaihtaa. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Ilmoita verorajailmoituksissa lisäilmoitustyypiksi jokin seuraavista:

  • ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”
  • ”D – Ennakolta annettu tulli-ilmoitus”
  • ”R – Jälkikäteen annettava tulli-ilmoitus”.

Jos tuot Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotavaa sähköä, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”A –Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”.

Veronmääräytymispäivä

Kun annat verorajailmoituksen toisesta EU-maasta tuotavasta tavarasta, ilmoita veronmääräytymispäivä vain, jos annat ilmoituksen jälkikäteen tai ennakolta. Jos annat ilmoituksen jälkikäteen, ilmoita tavaroiden saapumispäivä. Jos annat ilmoituksen ennakolta, ilmoita tavaroiden arvioitu saapumisajankohta.

Jos käytät kaksivaiheista kausi-ilmoittamista, jätä ”Veronmääräytymispäivä”-kohta kausi-ilmoituksella tyhjäksi. Ilmoita tieto myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa koodilla ”FITEJ – Tuonti EU-verorajan yli, ilmoitus jaksolta”. Ilmoita sen kuvaukseksi jakso eli kuukausi, jolta ilmoitus annetaan (kk/vvvv).  

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Tavaran arvo on ilmoitettava aina tavaraerällä. Kaikkien tavaroiden yhteinen arvo (laskutettu kokonaissumma) on vapaaehtoinen ilmoitettava tieto. 
Riittää, että hinta ilmoitetaan tavaraerittäin.

Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos haluat ilmoittaa tavaraerien kokonaissumman, ilmoita myös valuuttalaji. Jos kokonaissumma on laskutettu useassa valuuttalajissa, ilmoita laskutusvaluutaksi euro (EUR) ja ilmoita laskutettu kokonaissumma euroina käyttäen Tullin muuntokursseja. Hinta ilmoitetaan enintään kahden desimaalin tarkkuudella.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

Kokonaisbruttopaino

Bruttopainon voi ilmoittaa joko koko lähetykselle yhteensä tai jokaiselle tavaraerälle erikseen.
Bruttopaino ilmoitetaan kiloina, ja se on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: Jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, voit laskea sen mukaan kokonaisbruttopainoon. Älä kuitenkaan laske kuormalavojen painoa kokonaisbruttopainoon, jos kuormalavan paino on merkitty erikseen kuljetusasiakirjaan.

Jos teet ilmoituksen verkossa tuotavasta sähköstä, ilmoita sähkön painoksi 1 kg.

Liiketoiminnan luonne

Valitse alasvetovalikosta koodi, joka kuvaa tuontitapahtuman liiketoimintaa. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Liiketoiminnan luonne” -kenttää. 

Toimitusehdot

Valitse alasvetovalikosta INCOTERM-koodi eli toimituslauseke, joka määrittää esimerkiksi ostajan ja myyjän vastuiden jaon. Toimitusehdoista sovitaan esimerkiksi kauppasopimuksessa. Saat alasvetovalikon näkyviin, kun painat kenttää ”INCOTERM-koodi”. Jos et käytä kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-toimituslausekkeita, ilmoita koodiksi ”XXX – muut toimitusehdot”.

Ilmoita sijainti joko kentässä ”Sijainti (UN/LOCODE)” tai kentässä ”Sijainti”. Kentässä ”Sijainti” ilmoita toimitusehdossa nimetty paikka tai terminaali. UN/LOCODE-sijaintikoodia ei yleensä ilmoiteta toimitusehdon paikkana. UN/LOCODE on YK:n kaupan ja kuljetuksen sijaintikoodi (United Nations Code for Trade and Transport Locations). Valitse alasvetovalikosta määrämaan maakoodi, joka vastaa toimitusehdon mukaista sijaintia.

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot kuljetusmuodosta rajalla ja saavuttaessa. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Kuljetusmuodoksi rajalla valittuna ”4 – Lentokuljetus” ja kansallisuudeksi valittu ”DE – Saksa”. Lisäksi sisämaan kuljetusmuodoksi valittu ”4 – Lentokuljetus”, ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” ja ”Tunnuksen tyyppi” on ”40 Lennon IATA-numero”.

Kuljetusmuoto rajalla

Valitse kentässä ”Kuljetusmuoto rajalla” alasvetovalikosta kuljetusmuoto sen mukaan, millä kuljetusvälineellä tavara tuodaan EU:n verorajan yli. Ilmoita kuljetustavaksi aktiivinen kuljetusväline eli kuljetusväline, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi jos kuorma-auto on lastattu merialukseen, ilmoita merialus.

Valitse kentässä ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” alasvetovalikosta kuljetusvälineen kansallisuus. Ilmoita kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossasi. Ilmoita kansallisuus, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” -kenttää. 

Kuljetusväline saavuttaessa

Ilmoita kentässä ”Sisämaan kuljetusmuoto” kuljetusmuodon koodi sen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavara tuodaan sijaintipaikkaan.

Ilmoita kentässä ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” sen kuljetusvälineen tunnus, johon tavarat ovat lastattuina sijaintipaikkaan tuotaessa. Tunnusta ei ilmoiteta, jos tavara kuljetetaan postiliikenteessä tai käyttäen kiinteitä kuljetuslaitteita. Maantiekuljetuksissa ilmoita auton rekisterinumero. Jos käytetään vetoautoa ja perävaunua, ilmoita molempien tunnukset (muodossa "vetoauton rekisterinumero / perävaunun rekisteritunnus", esim. ABC-123 / AB-1234). Merikuljetuksesta ilmoita aluksen nimi tai IMO-numero. Ilmakuljetuksesta ilmoita lennon numero ja päivä (jos lennon numero ei ole tiedossa, ilmoita ilma-aluksen rekisterinumero). Rautatiekuljetuksesta ilmoita vaunujen numerot.

Jos ilmoitit sisämaan kuljetusmuodon, valitse alasvetovalikosta kuljetusvälineen tunnuksen tyyppi, esimerkiksi ”11 – merialuksen nimi”.

Reitti

Ilmoita kohdassa ”Lähtöpaikka” alkuperäinen lähetysmaa. Voit etsiä lähetysmaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa.

Palvelu täyttää automaattisesti määrämaan sen mukaan, minkä ilmoitit määrämaaksi uuden ilmoituksen tyyppiä valitessasi. Verorajailmoituksissa määrämaa on aina Suomi, eikä sitä voi vaihtaa.

Sijaintitiedot 

Sijaintitiedoksi ilmoitetaan joko varastotunniste tai tavaran sijaintipaikan osoitetiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tullivarasto tai väliaikainen varasto

Jos tavarat ovat ilmoitusta annettaessa tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa, ilmoita sijaintitiedoksi varasto, jonka kirjanpidossa tavarat ovat. Anna varastotunniste kohdassa ”Tullivarasto tai väliaikainen varasto”. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Ehdotettu tarkastuspaikka

Kohdassa ”Ehdotettu tarkastuspaikka” ilmoita paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavarat. Ilmoitetun tarkastuspaikan pitää soveltua tarkastuksen tekemiseen. Se voi olla esimerkiksi paikka, jossa tavarat voi purkaa pakkauksista. 

Valitse tarkastuspaikan tyyppi ”Sijaintipaikan tyyppi” -kentän alasvetovalikosta. 
Jos ehdotat tarkastuspaikaksi esimerkiksi omaa varastoa tai saapumispaikan tullia, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”D – Muu”. Tällöin palvelu täyttää automaattisesti sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – Käyntiosoite”. Jos tavara esimerkiksi saapuu Ahvenanmaalle Långnäsin kautta ja ehdotat, että se mahdollisesti tarkastetaan Maarianhaminan tullissa, ilmoita Maarianhaminan tullin katuosoite. Tyyppiä ”D – Muu” voi käyttää myös force majeure -tilanteissa. Valitse maakoodiksi ”FI”. 

Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuoja kausi-ilmoitusta, ilmoita ehdotetuksi tarkastuspaikaksi tuojan oma tila, jossa tavara otettiin vastaan.

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi väliaikaista varastoa tai tullivarastoa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”B – luvanvarainen paikka” ja sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”. Tämän jälkeen täytettäväksi tulee ”Varastotunniste”-kenttä. Ilmoita siinä varaston tunniste, joka on muotoa FI1234567-800101. Jätä ”Lisätunniste”-kenttä tyhjäksi.

Verorajailmoituksessa sijaintipaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka” eikä ”C – Hyväksytty paikka”.

Tavaran sijainti

Jos tavarat eivät ole varastossa, ilmoita kohdassa ”Tavaran sijainti” sijaintipaikan osoitetiedot. Esimerkiksi jos tavara on saapumistullitoimipaikassa, kun ilmoitusta annetaan, ilmoita saapumistullitoimipaikan osoitetiedot. Valitse maakoodiksi ”FI”. 
Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoitusta, ilmoita tavaran sijainniksi osoite, jossa tuoja otti tavarat vastaan.

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Jos et ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon, tulliselvitettävän erän lisätiedoissa on lisätietokoodi ”FINCO – Asiakas ei anna suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon”. 
Jos haluat kuitenkin muuttaa suostumusta eli haluat Tullin lähettävän sinulle sähköpostiin sähköiset tiedoksiannot, muuta suostumustiedot käyttäjäasetuksista. Lue tarkemmat ohjeet suostumuksen vaihtamisesta asetukset sivulta Asetukset - Tullin ohjeet.

Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoituksen, ilmoita lisätietokoodi ”FITEJ – Tuonti EU-verorajan yli, ilmoitus jaksolta”. Ilmoita sen kuvaukseksi jakso eli kuukausi, jolta ilmoitus annetaan (kk/vvvv). 

Jos tuot Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotavaa sähköä, ilmoita lisätietokoodiksi ”FIXXX” ja kuvaukseksi tieto ilmoitusjaksosta muodossa: ”Sähkötullaus kk/vvvv”.

Jos tavaraerätasolla ilmoitettava laskutettu kokonaissumma ei ole tiedossa ilmoitusta annettaessa ja annat tiedon arviona, ilmoita lisätietokoodi ”FITPA – Tuonti kansallisen verorajan yli, tiedot perustuvat arviotietoon”.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu koodia edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”. 

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava kauppalasku tai vastaava asiakirja. Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne.

Jos annat kausi-ilmoituksen kalenterikuukaudelta, ilmoita liiteasiakirjoina jakson aikaisten tuontien laskujen numerot, kuljetusasiakirjojen numerot tai muu dokumentti, josta tavarat voidaan tunnistaa.

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto.

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Jos lataat asiakirjan liitteenä, palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu tyyppiä edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.  

Kontit

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona tässä tai tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”.

Paina painiketta ”+ Lisää kontti” ja ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitukseen kuuluu useita kontteja, voit lisätä uusia kontteja painamalla painiketta ”+ Lisää kontti”.

Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero. Jos annat täydentävää tulli-ilmoitusta jaksolta, ilmoita sama tieto kuin edeltävällä asiakirjalla.