Tavaraerä

Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike, tavarankuvaus, edeltävä menettely, lisämenettely ja alkuperämaa. Jos esimerkiksi tullinimikkeitä on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Tavaraerän tietoihin kuuluvat 

 • menettelytiedot
 • tavaraeräkohtainen yhtenäisviite
 • tullinimike ja tavarankuvaus
 • TARIC-tiedot
 • pakkaukset
 • edeltävät asiakirjat
 • lisätietokoodit 
 • mahdolliset liiteasiakirjat
 • mahdollisen kontin tiedot
 • nettopaino sekä mahdollinen lisäpaljous
 • tavaran arvotiedot
 • etuuskohtelu.

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot tavaraerästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Pyydetty menettely

Palvelu täyttää valitsemasi ilmoitustyypin perusteella automaattisesti menettelyksi ”40 – Luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen” tai ”61 – Jälleentuonti ja tavaroiden luovutus samanaikaisesti vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen”. Jos huomaat, että tullimenettelyn pitäisi olla jokin muu (esim. sisäinen jalostus tai väliaikainen maahantuonti), sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta. 

Edeltävä menettely

Valitse alasvetovalikosta ilmoitusta edeltäneen tullimenettelyn koodi.
Jos tavaralla ei ole edeltävää tullimenettelyä (esim. tavara on väliaikaisesti varastoitu), valitse koodiksi ”00”.

Jos edeltävä tullimenettely on ollut passitus, ilmoita passitusta edeltänyt menettely. Ilmoita kuitenkin edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoituksen viitenumero.

Lisämenettely

Palvelu täyttää automaattisesti aiempien valintojesi perusteella lisämenettelyksi ”F15”, joka vaaditaan verorajailmoituksessa.

Lisäksi voit lisätä muita tarvittavia lisämenettelyjä. Valitse menettely alasvetovalikosta. Huomioi, että sinun pitää tämän jälkeen valita painike ”+ Lisää”. Vasta tämän jälkeen valitsemasi lisämenettely tallentuu ja tulee näkyviin.

Voit poistaa lisämenettelyn painamalla menettelyn vieressä olevaa ”Poista”-painiketta. 

Viitenumero (UCR)

Tätä kohtaa ei tarvitse yleensä täyttää. Täytä kohta vain, jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun. Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava. 

Nimike

Ilmoita tullinimike kahdeksan numeron tarkkuudella. Lue lisää tullinimikkeistä Tullin verkkosivuilta.

Tavarankuvaus

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaisista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

TARIC-tiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut tiedot TARIC-lisäkoodeista ja kansallisista lisäkoodeista. Lue tarkemmat ohjeet alta.

TARIC-lisäkoodit

Jos nimikkeeseen liittyy rajoituksia, ota rajoituksiin kantaa valitsemalla valintapainikkeista oikeat TARIC-lisäkoodit.

Kansalliset lisäkoodit

Valitse kansalliseksi lisäkoodiksi tavaran arvonlisäverokanta. 

CUS-koodi

CUS-koodi on Euroopan vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvä tunnistenumero. Selvitä itse esimerkiksi TARIC-tietokannasta, kohdistuuko tullinimikkeeseen CUS-koodi, joka edellyttää toimenpiteitä. Jos liittyy, ilmoita CUS-koodi tässä. Huomioi, että jos ilmoitat CUS-koodin, sinun pitää silti ilmoittaa myös tavarankuvaus. Lue lisää CUS-koodeista Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta.

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustiedot. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Valitse ”Pakkauslaji”-kentässä alasvetovalikosta pakkausten lajia ilmaiseva koodi.

Ilmoita ”Pakkausten lukumäärä” -kentässä yksittäisten pakkausten lukumäärä. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää. Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Ilmoita ”Lähetysmerkinnät”-kentässä vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu. Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin, kun painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

Jos tuot Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotavaa sähköä, ilmoita pakkauslajiksi ”NE – pakkaamaton” ja pakkausten määräksi 1.

Edeltävät asiakirjat

Jos annat ilmoituksen samana päivänä kuin tavara saapuu ja lähetyksellä ei ole edeltävää asiakirjaa, tietoa ei ilmoiteta. Jos olet vahingossa lisännyt tyhjän rivin painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”, poista rivi valitsemalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Ilmoita edeltävä asiakirja, jos lähetyksellä on esimerkiksi edeltävä passitusilmoitus.

Jos annat ilmoituksen ennakolta tai jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoituksen, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja ilmoita edeltävän asiakirjan tunnisteeksi esimerkiksi rahtikirjan tai muun tavaran toimitukseen liittyvän asiakirjan numero.

Jos edeltävä ilmoitus on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”. Valitse edeltävän asiakirjan tyyppi ensimmäisen sarakkeen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” alasvetovalikosta. Ilmoita myös viite. Sinun ei tarvitse ilmoittaa erän numeroa tai kuljetusasiakirjan tunnistetta.

Jos annat kausi-ilmoitusta ja sinulla on tiedossasi kuljetusliikkeen antaman saapumisilmoituksen MRN-numero, ilmoita se tässä. Valitse edeltävän asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedonannon MRN”.

Lisäksi ilmoita kuljetusasiakirjan tunniste, jos edeltävä asiakirja on ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”.

Lisätiedot

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa tavaraerälle lisätietoja, voit lisätä niitä painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse lisätiedon koodi ”Koodi”-kentän alasvetovalikosta. Ilmoita lisätietokoodin edellyttämä tieto ”Kuvaus”-kentässä. Voit tarvittaessa valita useamman lisätietokoodin.

Liiteasiakirjat

Voit lisätä liiteasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Täytä ainakin sarakkeet ”Tyyppi” ja ”Tunniste”.

Ilmoittamaasi liiteasiakirjaa ei tarvitse ladata, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Jos haluat ladata asiakirjan liitteeksi, paina painiketta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Kun olet ladannut liitteen, palvelu näyttää sarakkeen ”Liitteen viite”, jossa on Tullin liitetiedostolle antama viitenumero.

Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoitusta ja ilmoitat liiteasiakirjat tavaraerällä, ilmoita jakson aikaisten tuontien laskujen numerot, kuljetusasiakirjojen numerot tai muu dokumentti, josta tavarat voidaan tunnistaa. Voit myös tehdä kirjanpitoon koontilistan eri lähetysten liiteasiakirjoista ja ilmoittaa koontilistan nimen ja päiväyksen liiteasiakirjan tunnistenumeroksi. Ilmoita tällöin liiteasiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu asiakirja”. 

”Liiteasiakirjan lisätiedot” -painiketta ei käytetä.

Kontti

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona näytöllä ”Tulliselvitettävä erä” tai tavaraerittäin tässä. Jos siis tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut konttitietoja tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot tässä. Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita merikontin, jalkalavakontin, puoliperävaunun tai lentoliikenteen intermodaalikontin tunnistenumerot. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Tavaran määrätiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut määrätiedot tavarasta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Nettopaino

Nettopaino on tavaran todellinen paino ilman pakkauspäällyksiä. Jos tuot Ahvenanmaalle Ruotsista sähköverkossa tuotavaa sähköä, ilmoita sähkön painoksi 1 kg.

Lisäpaljoudet

Jos TARIC-nimikkeistössä vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin palvelussa. Ilmoita lisäpaljous kentässä ”Määrä”. Esimerkiksi useat vaatenimikkeet tarvitsevat lisäpaljoudeksi kappalemäärän (NAR).

Tavaran arvotiedot

Tavaraerän tiedoissa ilmoitettavia arvotietoja ovat tilastoarvo, kauppahinta sekä kauppahintaan lisättävät tai vähennettävät erät, jotka vaikuttavat tullausarvoon tai arvonlisäveron perusteeseen. Lisättäviä eriä voivat olla esimerkiksi rahti- ja vakuutuskustannukset. 

Tilastoarvon ja kauppahinnan palvelu kysyy automaattisesti. Jos haluat ilmoittaa kauppahintaan lisättäviä tai vähennettäviä eriä, lisää rivi painikkeesta ”+ Lisää”. Valitse sitten alasvetovalikosta, minkä lisättävän tai vähennettävän erän haluat ilmoittaa.

Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tilastoarvo

Ilmoita tavaran tilastoarvo euroina. Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran arvoa Suomeen saapuessa. Siihen lasketaan mukaan todelliset tai tarvittaessa laskennalliset kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä tarvittaessa hintaan sisältymättömät ilmaistoimitukset. Tilastoarvo on ilmoitettava, vaikka tavarasta ei olisi maksettu mitään.

Kauppahinta

Kauppahinta on tavarasta tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta, jossa on otettu huomioon alennukset kuten tullausarvon määrittämisessä hyväksyttävät alennukset (kassa-, paljous- ja muut alennukset).

Ilmoita kauppahinta kahden desimaalin tarkkuudella kauppalaskun mukaisessa valuutassa. Jos kauppahinta ei ole tiedossa ilmoitusta annettaessa se voidaan antaa niillä arviotiedoilla, jotka ovat käytettävissä ilmoitusta annettaessa.

Tavaran arvoon lisättävät ja vähennettävät erät

Jos tavaran tuoja ei ole arvonlisäverorekisteröity, ilmoita tavarasta maksettuun tai maksettavaan hintaan lisättävät tai vähennettävät kustannukset (esim. kuljetuskustannukset), jotta tavaralle voidaan laskea arvonlisäveron peruste.

Paina painiketta ”+ Lisää”, jolloin näytölle ilmestyy uusi arvorivi. Valitse alasvetovalikosta lisättävän tai vähennettävän erän koodi. Esimerkiksi arvonlisäveroarvoon sisällytettäville kuljetus-, purkaus- ja muille kustannuksille valitse koodi ”3A”. Lue tarkempia ohjeita arvonlisäveron perusteeseen kuuluvista kustannuksista Verohallinnon verkkosivuilta.

Jos olet arvonlisäverorekisteröitynyt asiakas, sinun pitää ilmoittaa tiedot arvonlisäverosta ja veron perusteesta Verohallinnon Omavero-palvelussa. Tällöin vain arvonlisäveron kantoon vaikuttavia tietoja ei tarvitse ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Tulli-ilmoituksessa ei siis tarvitse ilmoittaa esimerkiksi kuljetus- ja muita kustannuksia, jotka on maksettu erikseen tavaran kuljettamisesta Ruotsista Suomeen. Voit silti halutessasi ilmoittaa tällaiset kustannukset lisättävänä eränä myös tulli-ilmoituksessa. Käytä tässä tapauksessa koodia ”1A – Lisättävät yhteensä”, vaikka unionitavaran tuonnissa ei varsinaisesti lasketakaan tullausarvoa.

Valuutta

Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

ALV

Kohta ”ALV” näkyy vain silloin, jos tuoja on arvonlisäverorekisteröimätön.

Valitse arvonlisäveroprosentti radiopainikkeesta. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, elintarvikkeiden arvonlisäverokanta on 14 % ja kirjojen arvonlisäverokanta on 10 %. Arvonlisäverokanta on ilmoitettava riippumatta siitä, kantaako arvonlisäveron Tulli vai Verohallinto. Arvonlisäveroprosenttia on mahdollista muuttaa myöhemmin myös kohdassa "Kansallinen lisäkoodi".

Arvon määrityksen indikaattorit

Verorajailmoituksissa ei ilmoiteta arvon määrityksen indikaattoreita.

Etuuskohtelut ja kiintiöt

Valitse alasvetovalikosta etuuskohtelukoodi ”100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli”.

Veroperusteet

Verorajailmoituksissa ei täytetä kohtaa ”Veroperusteet”.

Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet

Verorajailmoituksissa ei täytetä kohtaa ”Asiakirjojen ja sertifikaattien lisäviitteet”.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit lisätä seuraavan tavaraerän sivun alalaidassa olevasta painikkeesta ”+ Lisää tavaraerä”.

Jos et lisää enempää tavaraeriä, voit siirtyä tarkastelemaan täyttämäsi ilmoituksen yhteenvetoa. Valitse painike ”Seuraava”, josta pääset ilmoituksen ”Yhteenveto ja lähettäminen” -näytölle.