Tulliselvitettävän erän tiedot

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä perustiedot, toimitusehdot, kuljetustiedot, sijaintitiedot ja muut tarvittavat tiedot, jotka koskevat koko lähetystä.

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite, toimijan lisäviite ja yhtenäisviite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. Kohdassa ”Toimijan lisäviite” voit ilmoittaa jokin muun viitteen, esimerkiksi edustajan oman viitenumeron.

Kenttää ”Viitenumero (UCR)” ei yleensä tarvitse täyttää. Täytä kohta vain, jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun. Viite voi olla WCO:n ISO 15459) -standardin mukainen koodi tai vastaava. 

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Kun annat yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen, valitse lisäilmoitustyypiksi jokin seuraavista:

  • "C − yksinkertaistettu tulli-ilmoitus (lupa)", jos tavarat ovat jo saapuneet ja ne ovat esitettävissä Tullille ja sinulla on Tullin lupakeskuksen etukäteen myöntämä yksinkertaistetun ilmoituksen lupa 
  • "F − yksinkertaistettu tulli-ilmoitus (lupa)", jos teet ilmoituksen ennakolta ennen tavaran esittämistä ja sinulla on Tullin lupakeskuksen etukäteen myöntämä yksinkertaistetun ilmoituksen lupa

Jos sinulla ei ole Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa ja olet luottoasiakas, voit käyttää yksinkertaistettu ilmoitusta satunnaisesti niin, että annat täydentävän tulli-ilmoituksen jokaisesta yksinkertaistetusta ilmoituksesta. Käytä tällöin seuraavia lisäilmoitutyyppejä:

  • ”B – yksinkertaistettu tulli-ilmoitus (vain satunnainen käyttö mahdollista)", jos tavarat ovat jo saapuneet ja ne ovat esitettävissä Tullille
  • ”E – yksinkertaistettu tulli-ilmoitus (vain satunnainen käyttö mahdollista)", jos teet ilmoituksen ennakolta ennen tavaran esittämistä.

Jos olet antanut yksinkertaistetun ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen jälkikäteen, valitse lisäilmoitustyypiksi B tai C. Lisäksi ilmoita myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodiksi ”FIFAL”.

Jos olet vastaanottanut tavaraa tullaamattomana, et voi antaa siitä yksinkertaistettua tulli-ilmoitusta. Sinun on käytettävä jälkikäteen jätettävää vakiomuotoista tulli-ilmoitusta.

Veronmääräytymispäivä

Jos annat täydentävän ilmoituksen erikseen yhdestä yksinkertaistetusta ilmoituksesta, veronmääräytymispäivää ei tarvitse ilmoittaa.

Jos antamasi yksinkertaistettu ilmoitus kuuluu kokoavaan jaksolta annettavaan täydentävään ilmoitukseen, ilmoita veronmääräytymispäivä. Valitse päiväksi jakson eli kalenterikuukauden tai kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

Jos olet antanut ilmoituksen käyttökatkon aikana varamenettelyssä lomakkeella tai asiakirjalla ja annat sähköisen ilmoituksen jälkikäteen, veronmääräytymispäivää ei täytetä. Ilmoita lisämenettelykoodi ”FIFAL – Varamenettely” ja sen kuvauksena varamenettelyasiakirjan hyväksymispäivä (muotoa vvvv.kk.pp). 

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Laskutettu summa ilmoitetaan tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”. Voit ilmoittaa lisäksi kokonaissumman tässä. Yksinkertaistetussa ilmoituksessa arvon voi ilmoittaa arviona sellaisena kuin se on tiedossasi.

Ilmoita koko lähetyksestä tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta sekä valuuttalaji. 

Ilmoita kauppahinnan sekä lisättävien tai vähennettävien kustannusten valuuttalajit.

Jos kokonaissumma on laskutettu useassa valuuttalajissa, ilmoita valuutaksi eurot. Ilmoita laskutettu kokonaissumma euroina käyttäen Tullin muuntokursseja.

Jos tarvitsemaasi valuuttaa ei löydy alasvetovalikosta, sinun pitää pyytää valuutan muuntokurssi tullineuvonnasta. Muunna kauppahinta euromääräiseksi Tullista saamallasi valuutan muuntokurssilla. Ilmoita kauppahinta euroina. Lisäksi ilmoita tavaraerän tiedoissa saamasi valuutan muuntokurssi lisätietokoodilla ”FIKUR” ja anna sen kuvauksena saamasi muuntokurssi ja valuuttalaji (esim. ”19,14 MDL”).

Kuljetustiedot

Valitse kentässä ”Kuljetusmuoto rajalla” alasvetovalikosta kuljetusmuoto sen mukaan, millä kuljetusvälineellä tavara tuodaan EU:n tullialueelle tai verorajan yli. Ilmoita kuljetustavaksi aktiivinen kuljetusväline eli kuljetusväline, joka mahdollistaa kokonaisuuden liikkumisen. Esimerkiksi jos kuorma-auto on lastattu merialukseen, ilmoita merialus.

Valitse kentässä ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” alasvetovalikosta kuljetusvälineen kansallisuus. Ilmoita kuljetusvälineen kansallisuus sellaisena kuin se on tiedossasi. Ilmoita kansallisuus, jos kyseessä on meri-, lento- tai maantiekuljetus, sisävesikuljetus tai itsenäisesti liikkuva kuljetusväline. Voit käyttää hakutoimintoa tai selata alasvetovalikkoa painamalla ”Rajan ylittävän aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” -kenttää.

Kuljetusmuodoksi rajalla valittuna ”4 – Lentokuljetus” ja kansallisuudeksi valittu ”DE – Saksa”. Lisäksi sisämaan kuljetusmuodoksi valittu ”4 – Lentokuljetus”, ”Kuljetusvälineen tunnus saavuttaessa” ja ”Tunnuksen tyyppi” on ”40 Lennon IATA-numero”.

Reitti

Ilmoita kohdassa ”Lähtöpaikka” alkuperäinen lähetysmaa. Palvelu on voinut myös täyttää tiedon automaattisesti aiempien valintojesi perusteella. Voit etsiä lähetysmaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos reitillä on kuljetukseen liittymätön pysäytys tai kauppatapahtuma (esim. myynti tai jalostus), valitse lähetysmaaksi maa, jossa se tapahtuu. Pysäytyksenä ei pidetä tavaralähetysten yhdistämistä matkalla.

Kohdassa ”Määränpää” ilmoita määrämaa, johon tavarat tuodaan. Voit etsiä määrämaan koodin alasvetovalikosta syöttämällä kenttään maan nimen tai koodin alun tai käyttämällä etsi-toimintoa. Jos tavarat jäävät Suomeen, ilmoita maakoodi "FI". Jos tavarat siirretään toiseen EU-maahan, ilmoita sen maakoodi. 

Sijaintitiedot

Sijaintitiedoksi ilmoitetaan joko varastotunniste tai tavaran sijaintipaikan osoitetiedot.

Tullivarasto tai väliaikainen varasto

Jos tavarat ovat ilmoitusta annettaessa tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa, ilmoita sijaintitiedoksi varasto, jonka kirjanpidossa tavarat ovat. Anna varastotunniste kohdassa ”Tullivarasto tai väliaikainen varasto”. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Tavaran sijainti

Jos tavarat eivät ole varastossa, ilmoita kohdassa ”Tavaran sijainti” sijaintipaikan osoitetiedot. Esimerkiksi jos tavara on saapumispaikassa, kun ilmoitusta annetaan, ilmoita saapumispaikan osoitetiedot

Ehdotettu tarkastuspaikka

Kohdassa ”Ehdotettu tarkastuspaikka” ilmoita paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavarat. Ilmoitetun tarkastuspaikan pitää soveltua tarkastuksen tekemiseen. Se voi olla esimerkiksi paikka, jossa tavarat voi purkaa pakkauksista. 

Valitse tarkastuspaikan tyyppi ”Sijaintipaikan tyyppi” -kentän alasvetovalikosta. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi väliaikaista varastoa tai tullivarastoa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”B – luvanvarainen paikka” ja sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste (EORI-numero jatko-osilla)”. Tämän jälkeen näkyviin tulevat talouden toimijan tiedot. Ilmoita ”Talouden toimijat” -kohdan ”Varastotunniste”-kentässä varaston tunniste, joka on muotoa FI1234567-800101. Jätä ”Lisätunniste”-kenttä tyhjäksi.

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi tullitoimipaikkaa tai yrityksesi varastoa tai tuotantotilaa, valitse sijaintipaikan tyypiksi ”D – Muu”. Tällöin palvelu täyttää automaattisesti sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – käyntiosoite”. Tyyppiä ”D – Muu” voi käyttää myös force majeure -tilanteissa. 

Jos ehdotat tarkastuspaikaksi ennakkoon hyväksyttyä valvonta-asetuksessa mainittua valvontapistettä (CP) tai Tullin hyväksymää paikkaa väliaikaiseen varastointiin (HPA-lupa), valitse sijaintipaikan tyypiksi ”C – Hyväksytty paikka”. Siellä tavaralle voidaan tehdä valvonta-asetuksessa edellytetty tarkastus (esimerkiksi elintarvikkeet, elintarvikkeiden kontaktimateriaali, hedelmät, vihannekset, marjat, elävät eläimet, eläinperäiset elintarvikkeet, istutettavaksi tarkoitetut kasvit, leikkokukat sekä puutavara). Valitse sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – Käyntiosoite” ja ilmoita osoitteeksi hyväksytyn tarkastuspaikan (HPA tai CP) osoitetiedot. Lue lisää hyväksytyistä tarkastuspaikoista Tullin verkkosivuilta.

Tuonti-ilmoituksessa sijaintipaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka”.

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Jos et ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon, tulliselvitettävän erän lisätiedoissa on lisätietokoodi ”FINCO – Asiakas ei anna suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon”.

Jos haluat kuitenkin muuttaa suostumusta eli haluat Tullin lähettävän sinulle sähköpostiin sähköiset tiedoksiannot, muuta suostumustiedot käyttäjäasetuksista. Lue tarkemmat ohjeet suostumuksen vaihtamisesta asetukset sivulta Asetukset - Tullin ohjeet.

Jos annat yksinkertaistettua ilmoitusta, jonka täydentävä ilmoitus annetaan jaksolta, valitse alasvetovalikosta lisätietokoodi ”FIPER – Koontiajanjakson pituus (W = viikko, M = kuukausi)” ja anna sen kuvaukseksi joko W tai M.

Jos annat ilmoituksen varamenettelyasiakirjalla luovutetusta tavarasta, valitse lisätietokoodi "FIFAL − Varamenettely". Ilmoita kuvaukseksi päiväys, jolloin varamenettelyasiakirja on hyväksytty Tullissa. 

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla rivin viereinen valintaruutu ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteisten liiteasiakirjojen tiedot. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava ”N380 – Kauppalasku” tai muu vastaava asiakirja, esimerkiksi "3320 − Tilausvahvistus" tai ”3315 – Kauppasopimus”. Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne.

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto.

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä, jos lataat liitteen valmiiksi ilmoituksen täytön yhteydessä. Jos teet sisäisen jalostuksen, väliaikaisen maahantuonnin tai tietyn käyttötarkoituksen tulli-ilmoitusta, Tulli yleensä pyytää lähettämään liitetiedostona laskun tai muun arvon osoittavan asiakirjan. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Jos lataat asiakirjan liitteenä, palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu asiakirjan tyyppiä edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.  

Kontit

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona tässä tai tavaraerittäin näytöllä ”Tavaraerät”.

Paina painiketta ”+ Lisää kontti” ja ilmoita kontin tunnistenumero. Jos ilmoitukseen kuuluu useita kontteja, voit lisätä uusia kontteja painamalla painiketta ”+ Lisää kontti”. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.