Usein kysytyt kysymykset

Mikä Fintaric on?

Vastaus: Fintaric tarkoittaa Suomen tullin julkaisemaa tariffitietopalvelua. Se on tietokanta, josta löytyy komission julkaiseman Euroopan unionin yhtenäistetyn tullitariffin eli Taricin tiedot, johon on lisätty kansalliset vero- ja rajoitustiedot. Fintaricin selaimella käytettävä palvelu on suunniteltu sekä yritysten että Tullin työntekijöille, jotka tarvitsevat päivittäisessä työssään nimiketietoutta ja tuntevat tullitariffoinnin perusteet.

EU:n Taricin oikeusperusta on tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23. heinäkuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987).

Miten Fintaric eroaa Komission tarjoamasta TARIC-kyselypalvelusta?

Vastaus: Fintaric-palvelu sisältää EU:n tariffitietojen lisäksi myös Suomen omat kansalliset vero- ja rajoitustiedot. Fintaricia ylläpitää Suomen tulli. Fintaricin laskentatyökalulla on myös mahdollista laskea suuntaa-antava arvio tavarasta maksettavista tulleista ja veroista.

Onko Fintaricin tietoja mahdollista ladata omaan järjestelmään?

Vastaus: Kyllä on. Fintaric tiedot on mahdollisesti lukea koneellisesti yrityksen omaan tietojärjestelmään. Tulli tarjoaa Fintaric-jakelupalvelun Suomi.fi palveluväylän kautta.

Kuinka usein Fintaricia päivitetään, ovatko tiedot reaaliaikaisia?

Vastaus: Tiedot ovat reaaliaikaisia. Fintaricia päivitetään Komissiolta saatavien taric-tietojen mukaisesti päivittäin. Kansalliset tiedot päivitetään tarpeen mukaan.