Fintaric- jakelupalvelu

Tässä ohjeessa kuvataan TARIC-tietojen jakelua Tullin asiakkaille. Fintaric-jakelupalvelu sisältää EU:n TARIC-tiedot sekä kansalliset lisäykset koneluettavassa muodossa. Jakelupalvelu on kaikille avoin ja ohjelmistokehittäjät voivat hyödyntää sitä tarjotessaan asiakkailleen tullinimikkeistöön ja tulli-ilmoittamiseen liittyviä palveluita.

Fintaric –jakelupalvelun käyttö edellyttää Suomi.fi –palveluväylän käyttöä.

Asiakkaan toimenpiteet:

  • Liityntäpalvelinhankinta
  • Palveluväylärekisteröinti
  • Palveluväylävarmenteet
  • Palomuuriavaukset
  • Alijärjestelmärekisteröinti
  • Palveluväylä-”know-how

Muutokset tähän asiakirjaan ja liitteisiin ovat mahdollisia.