Dataexport för aktörer 

Detta dokument beskriver för utomstående användare hur man exporterar TARIC-data. Fintaric-distributionstjänsten innehåller EU:s TARIC-information med nationella tillägg i maskinläsbart format.  Distributionstjänsten är öppen för alla och systemutvecklare kan använda den för att erbjuda sina kunder tjänster som gäller tullnomenklaturen och tulldeklarering. 

Användning av distributionstjänsten Fintaric förutsätter användning av informationsleden Suomi.fi. 
Kundens åtgärder:
•    Anskaffning av anslutningsserver 
•    Registrering av informationsleden 
•    Servercertifikat för informationsleden
•    Öppning av brandväggar
•    Registrering av undersystem
•    Kännedom om informationsleden

Ändringar i detta dokument och dess bilagor är möjliga.