Beskrivning av användargränssnittet

Version on tjänsten

Metoden GetVersion hämtar en sträng som innehåller den nuvarande versionen av TARIC Traders -exporttjänsten.

Information om senaste fullständiga export

Metoden GetLastFullExport hämtar information om senaste fullständiga dataexport. Resultatet är NULL om ingen fullständig export har skapats.

Resultat

Uppdaterings-objekt

Namn

Typ

Format

Beskrivning

VersionNumber

sträng

Fyrsiffrigt årtal och uppdateringens nummer i samband med årtalet, separerat med en punkt

Versionsidentifierare

PackagesCount

Int

 

Antal paket som export-ZIP-filen innehåller

ExportDate

datetime

 

Datum då exporten skapades

Uppgifter om följande uppdateringar

Metoden GetUpdateList hämtar en lista på alla uppdateringar som gjorts efter en viss uppdateringsversion, förutom fullständiga exporter. Om inga nya uppdateringar har gjorts skapar systemet en tom lista.

Indataparameter

Namn

Typ

Format

Beskrivning

VersionNumber

sträng

Fyrsiffrigt årtal och uppdateringens nummer i samband med årtalet, separerat med en punkt

Versionsidentifierare

 

Resultat

Förteckning överuppdaterings -objekt

Namn

Typ

Format

Beskrivning

VersionNumber

sträng

Fyrsiffrigt årtal och uppdateringens nummer i samband med årtalet, separerat med en punkt

Versionsidentifierare

PackagesCount

Int

 

Antal paket som export-ZIP-filen innehåller

ExportDate

datetime

 

Datum då exporten skapades

Förteckning över eventuella fel

Fel

Fel format på exportversion

Att hämta exportdata

Exportuppgifterna sparas som komprimerade XML-filer i ZIP-filer. Dessa filer, i huvudsak fullständiga exporter, kan ofta ha en storlek på flera megabyte, och därför har tjänsten en viss gräns och dessa ZIP-filer delas upp i mindre delar som kallas paket. Antalet paket anges i punkten UPDATE. Metoden GetData hämtar ett bytefält med information om den begärda uppdateringsversionen och antalet paket. För att skapa en hel ZIP-fil som innehåller exportuppgifterna måste alla uppgiftsdelar laddas ned och byggas ihop.

Indataparameter

Namn

Typ

Format

Beskrivning

VersionNumber

sträng

Fyrsiffrigt årtal och uppdateringens nummer i samband med årtalet, separerat med en punkt

Versionsidentifierare

PackageNumber

int

Antal > 0

Antal paket som ska hämtas

Resultat

Byte array som innehåller uppgifter

Förteckning över eventuella fel

Fel

Fel format på exportversion