Inledning

Detta dokument är en användarguide för varukodstjänsten Fintaric.

I detta dokument beskrivs Fintaric-tjänstens funktioner. Tjänsten är ett webbaserat användargränssnitt med följande funktioner:

  • Bläddra bland varukoder
  • Beräkna
  • Bläddra bland kodlistor
  • Information

Dessa funktioner är tillgängliga via knapparna på startsidan.

Man kan komma till startsidan från alla sidor genom att klicka på Tullens logo i vänstra övre hörnet av skärmen.

Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.