Beräkna

Beräkningsfunktionen är ett verktyg för beräkning av tullar och skatter, där uppgifterna anges steg för steg (högst 8 steg):

  1. Varukod
  2. Tullvärde
  3. Momskod, kvot
  4. Tilläggskoder
  5. Meursing-kod
  6. Dokument
  7. Kvantiteter
  8. Resultat

Alla steg är inte obligatoriska utan de beror på de värden som angetts i tidigare steg. Användaren styrs bara genom de steg som krävs. Användaren kan använda knapparna nertill eller till vänster på sidan för att flytta sig i funktionen.