Inställningar

Du kommer till användarinställningarna via knappen ”Inställningar” som har en kugghjulsikon och finns i det översta fältet på startsidan. 
 
I användarinställningarna kan du redigera följande uppgifter:

 • tjänsteleverantörens aktörsroll
 • samtycke till elektronisk delgivning
 • meddelandeinställningar
 • meddelandets standardvärden
 • antal rader som visas i listvyerna
 • andra inställningar.

När du loggar in i tjänsten första gången ska du fylla i och redigera dina användarinställningar. Ange den e-postadress till vilken du vill ta emot e-postnotifikationer när din deklaration förutsätter åtgärder. Uppgifterna som sparats i användarinställningarna visas i fortsättningen automatiskt i deklarationerna. Du kan ändra användarinställningarna senare.

Elektronisk delgivning

Tjänsten har begärt ditt samtycke till elektronisk delgivning när du loggade in i tjänsten. När du gav ditt samtycke överfördes uppgiften automatiskt till tjänstens inställningar.

Om du kopierar en gammal deklaration som underlag kan du inte ta bort uppgiften om samtycke i den nya deklarationen du fyller i.

Om du vill ändra valet du gjort för elektronisk delgivning, välj knappen ”Redigera”. I popup-fönstret som öppnas kan du ändra valet.

 • Om du ger ditt samtycke till elektronisk delgivning, välj kryssrutan ” Jag ger mitt samtycke till att Tullen skickar mig elektroniskt besked om alla dokument och meddelanden som gäller tullklarering till den e-postadress som jag uppgett”. Lägg också till en e-postadress innan du sparar.
 • Om du vill dra tillbaka ditt samtycke, ta bort krysset i kryssrutan och radera e-postadressen innan du sparar.

Du kan ge ditt samtycke i e-tjänstens användarinställningar också mitt i ifyllandet av en tulldeklaration före du skickar in deklarationen till Tullen. Om du ändrar ditt samtycke i e-tjänstens användarinställningar mitt i ifyllandet av en deklaration så överförs denna uppgift inte till deklarationen som du fyller i. Då måste du lägga till ditt samtycke i den halvfärdiga deklarationen på följande sätt: 

 • ange e-postadressen på sidan Aktörer i fältet ”E-postadress för notifikationer”
 • ta bort koden för ytterligare uppgifter ”FINCO – Kunden ger inte sitt samtycke till elektronisk delgivning” i ytterligare uppgifterna om deklarationspartiet.

Du kan ta bort ditt samtycke i e-tjänstens användarinställningar också mitt i ifyllandet av en tulldeklaration före du skickar in deklarationen till Tullen. Om du ändrar ditt samtycke i e-tjänstens användarinställningar mitt i ifyllandet av en deklaration så överförs denna uppgift inte till deklarationen som du fyller i. Då måste du ta bort ditt samtycke i den halvfärdiga deklarationen på följande sätt: 

 • ta bort e-postadressen på sidan Aktörer i fältet ”E-postadress för notifikationer”
 • lägg till koden för ytterligare uppgifter ”FINCO – Kunden ger inte sitt samtycke till elektronisk delgivning” i ytterligare uppgifterna om deklarationspartiet.

Om du inte ger ditt samtycke skickar Tullen dokumenten per brevpost. Notera att brevpost orsakar förseningar i tullklareringen. När du väljer delgivning på papper får du inga e-postnotifikationer alls om ärenden som gäller förtullningar.

Du kommer även framöver att se Tullens begäranden om tilläggsutredning, begäranden om dokument, förtullnings- och frigörandebeslut, tullräkningar och övriga dokument i Tullklareringstjänsten fastän du inte har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning. Även i detta fall ska du gå till Tullklareringstjänsten för att svara på meddelanden som Tullen skickar per brev.

Om du har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning får du ett besked till din e-post om att Tullen har skickat dig ett meddelande gällande en deklaration, oavsett vilka val som gjorts under ”Meddelandeinställningar”.

Genom att klicka på ”Fortsätt” sparar du ändringarna du gjort och återvänder till startsidan. Om du väljer knappen ”Stäng” sparas inte ändringarna du gjort och du återvänder till startsidan.

Meddelandeinställningar

Om du vill få e-post om att Tullen har skickat dig ett meddelande om en deklaration, mata in din e-postadress i fältet ”E-postadress för notifikationer” och välj kryssrutan ”Jag vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar”.

Meddelandets standardvärden

I inställningarna kan du ändra de uppgifter som visas som standard i deklarationen, såsom kontaktpersonens telefonnummer, e-postadress, kontaktspråk samt företagets verksamhetsställe. Standarduppgifterna visas alltid när du börjar göra en ny deklaration.

Antal rader som visas i listvyerna

Du kan välja hur många rader du vill se i listorna åt gången. Standardvärdet är att 10 rader med deklarationer visas åt gången och 5 rader med andra uppgifter.

Andra inställningar

Tjänsten är förinställd så att tabulatortangenten öppnar ifyllningsanvisningarna för varje fält. Du kan ändra denna inställning om du vill att tabulatortangenten hoppar över ifyllningsanvisningarna och tar dig direkt till följande fält. Du kan ändra inställningen under ”Andra inställningar” genom att ta bort krysset i rutan vid texten som börjar med ”Gå till verktygstips (tooltips) med tangentbordet”.

Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter i deklarationerna. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj kryssrutan ”Jag behöver inga dokument i pdf-format” om du t.ex. inte behöver något beslut om frigörande att visa upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

För transiteringsdeklarationer skapas automatiskt ett pdf-dokument utan koden för ytterligare uppgifter ”FIPDF”. Även om du kryssar för rutan ”Jag behöver inga dokument i pdf-format” så genereras pdf-dokumenten i alla fall.