Transitering

 

På den här webbplatsen finns anvisningar om hur man gör en transiteringsdeklaration i Tullklareringstjänsten. Tullklareringstjänsten är en e-tjänst som i synnerhet är ämnad för Tullens företagskunder. I tjänsten kan man inge tulldeklarationer, kontrollera statusen för tulldeklarationer samt svara på meddelanden och begäranden som Tullen skickat.