Kopiering av transiteringsdeklarationer och användning av deklarationsunderlag

Du kan också göra en ny deklaration genom att använda

  • en tidigare deklaration som du kopierar
  • ett deklarationsunderlag som du sparat.

Att göra en deklaration genom att kopiera en tidigare deklaration

Du kan kopiera en tidigare deklaration som ett utkast och skapa en ny deklaration utifrån utkastet genom att komplettera och ändra uppgifter i det.

Om du använder ett kopierat underlag kan du dock inte ändra alla uppgifter. Du kan t.ex. inte ändra uppgiften i fältet ”Säkerhet”. Om du har kopierat ett utkast av en T-transiteringsdeklaration kan du inte ändra typen av deklaration till TIR. 

Gå till fliken ”Under handläggning” eller ”Färdiga” och öppna den deklaration i listan som du vill göra ett utkast av. Klicka på knappen ”Kopiera” på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas. 

Då öppnar tjänsten ett fönster där det frågas om du vill spara kopian som ett utkast eller som ett nytt deklarationsunderlag. Välj knappen ”Spara som utkast”. 

Tjänsten skapar utkastet. Uppe på sidan visas en text som anger när utkastet har skapats.

En del av deklarationsuppgifterna kopieras till det nya deklarationsutkastet. Fyll i de uppgifter som saknas och korrigera felaktiga uppgifter. Kontrollera noggrant alla uppgifter, t.ex. varornas mängder, varubeskrivning och varukod, beloppet för garantin som ska reserveras och eventuella uppgifter om transportmedel.

Att skapa ett deklarationsunderlag

Du kan skapa egna deklarationsunderlag som du kan använda när du gör nya deklarationer. Du kan skapa ett deklarationsunderlag på två sätt:  

  • Skapa deklarationsunderlaget utifrån en deklaration som du gjort tidigare.
  • Börja fylla i en ny deklaration genom att klicka på knappen ”+ Ny deklaration” och välj i slutet av vyn med alternativ att du vill göra ett deklarationsunderlag.

Kopiering av en färdig deklaration som deklarationsunderlag

Om du använder en tidigare deklaration som underlag, öppna deklarationen i listan på fliken ”Under handläggning” eller ”Färdiga”. Klicka på knappen ”Kopiera” på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas.

I popup-fönstret som därefter öppnas frågas det ”Vill du spara kopian som ett utkast eller ett nytt deklarationsunderlag?”. Då du vill skapa ett deklarationsunderlag, klicka på ”Spara som deklarationsunderlag”. 

Du kan spara deklarationsunderlaget via knappen ”Spara ändringar”. Namnge deklarationsunderlaget i fältet ”Deklarationsunderlagets namn” och välj ”Spara”.

Deklarationsunderlaget som du skapat visas nu under fliken ”Egna deklarationsunderlag”.

Att skapa ett nytt deklarationsunderlag från början

Ett annat sätt att skapa ett deklarationsunderlag är att fylla i uppgifterna till deklarationsunderlaget ända från början. Välj ”+ Ny deklaration” på startsidan. Obs! Använd inte snabbval. När du har svarat på alla frågor på sidan ”Välj deklaration”, kan du aktivera kryssrutan ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag”.

Fyll i uppgifterna som behövs i deklarationsunderlaget som öppnas, och gå till sidan ”Sammandrag och sändning”. Välj ”Spara ändringar”, fyll i ett namn för deklarationsunderlaget och välj ”Spara”. Därefter kan du söka fram underlaget du nyss skapade och använda det för att göra en ny deklaration.