Allmänt om ifyllande av deklarationer

På denna sida kan du läsa allmän information och praktiska tips om hur man fyller i en deklaration.

Praktiska tips för ifyllande av deklaration

På sidan ”Aktörer” visas alternativen i menyn ”Aktörens natur”.

 • Deklarationen består av olika deklarationsdelar. Du kan förflytta dig mellan deklarationsdelarna genom att klicka på deklarationsdelens namn i navigationen till vänster. Tjänsten sparar uppgifterna fastän du förflyttar dig från en deklarationsdel till en annan. Du kan också röra dig i deklarationen med knapparna ”Nästa” och ”Föregående.”

 • De obligatoriska fälten är märkta med en röd asterisk (*) efter namnet på fältet.

 • Mer information om hur du fyller i ett enskilt fält får du när du klickar på knappen med en bild på ett frågetecken som finns invid fältet. Klicka på tecknet på nytt för att stänga anvisningen.

 • I tjänsten finns två typer av rullgardinsmenyer där du kan välja uppgifter på olika sätt:

  • I den ena typen kan du öppna upp alla alternativen och välja den uppgift du önskar. I menyer av den här typen finns en ikon med en pil.

  • I den andra typen kan du förutom att bläddra även använda en sökfunktion. Skriv början av t.ex. en kod eller namnet på ett land (t.ex. ”Förenta”), så filtreras alternativ med en sådan början fram i menyn. Välj sedan det alternativ som du söker (t.ex. ”US Förenta staterna”). I menyer av den här typen finns en ikon med ett förstoringsglas.

 • Tjänsten kontrollerar uppgifterna redan då du fyller i deklarationen och meddelar dig om fel. Om du t.ex. använder en för lång teckensträng som aktörsreferens, visar tjänsten felmeddelandet ”Aktörens referens får inte innehålla fler än 22 tecken” med röd text under fältet.

 • Om du anger ett referensnummer du fått från transportfirman då du väljer importdeklaration och om transportfirman skickar uppgifter till Tullen, ifylls en del av uppgifterna i automatiskt i deklarationen utifrån referensnumret.

 • Om du har identifierat dig i tjänsten som representant för ditt företag, visas ditt företags uppgifter i deklarationen när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”.

Tjänsten sparar uppgifterna som ett utkast

Tjänsten sparar nästan i realtid uppgifterna du fyllt i. I övre kanten i vyn ser du när den nyaste versionen av utkastet har sparats.

Utkastet sparas i följande fall:

 • med en minuts mellanrum om du ändrar eller lägger till något

 • då du trycker på sidonavigationen

 • då du klickar på ”Stäng” mitt i ifyllandet av deklaratione

Notera att det inte går att namnge utkast. Om du vill skapa och namnge färdiga utkast ska du skapa egna deklarationsunderlag (se avsnitten ”Deklarationslistor” och ”Sammandrag och sändning” i denna anvisning).

Deklarationens grunduppgifter visas i informationspanelen

Viktiga uppgifter om deklarationen, såsom deklarationens status, MRN-referensnummer, aktörens namn och deklarationens registreringstidpunkt, visas tydligt i en separat informationspanel. Informationspanelen visas upptill på sidan då du tittar på eller fyller i en deklaration.

I en parentes efter registreringstidpunkten kan man se om deklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten (”webbdeklarering”), i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller med ett meddelande (”meddelandedeklarering”).