Anmälan om mottagande och anmälan om lossningsresultat vid transitering

Notera att om du fått lossningstillstånd från ett tullkontor som erbjuder kundservice eller från Tullens elektroniska servicecentral (Spake), kan du inte inge anmälan om mottagande och anmälan om lossningsresultat i Tullklareringstjänsten. 

Anmälningar om mottagande och anmälningar om lossningsresultat vid transitering kan inges av alla aktörer. Även godkända mottagare kan använda Tullklareringstjänsten.  

Läs mer om avslutande av transiteringsförfarandet på Tullens webbplats.