Lossningstillstånd

När Tullen har godtagit din anmälan om mottagande, visas rubrikerna ”Anmälan om mottagande”, ”Lossningstillstånd” och ”Lossningsresultat” i navigationen till vänster. 

På sidan ”Lossningstillstånd” ser du uppgifterna som du ingett med anmälan om mottagande och du kan inge anmälan om lossningsresultat.