Meursing-kod

I det femte steget finns en intern, styrd funktion för Meursing-kod med egna navigationsknappar. I denna funktion ska användaren välja halten av mjölkfett, mjölkprotein, glukos och sackaros. Valen görs steg för steg, eftersom värdena beror på de tidigare valen.