Meursing-koodi

Viidennessä vaiheessa on Meursing-koodin sisäinen ohjattu toiminto, jossa on omat navigointipainikkeensa. Tässä Meursing-koodin ohjatussa toiminnossa käyttäjän on valittava maitorasva-, maitoproteiini-, glukoosi- ja sakkaroosipitoisuus. Valinnat tehdään vaihe vaiheelta, koska ilmoitetut arvot riippuvat edellisistä valinnoista.