Bläddra bland varukoder

Varukodslistan består av ett katalogträd som kan expanderas och där filtreringen baserar sig på det datum som valts och på huruvida det är fråga om import eller export. Varukoder och delar av deras beskrivningar kan sökas fram med sökfunktionen eller genom att expandera katalogträdets rader.

I katalogträdet kan man göra sökningar enligt datum, riktning (import eller export) och varukod eller beskrivning genom att klicka på knappen Sök efter att man angett varukoden eller en del av beskrivningen i sökfältet. Sökresultatet kan expanderas på samma sätt som i den ursprungliga sökkatalogen.

Rader som visas kan expanderas eller dras ihop med ett klick på vilket ställe som helst på raden. Varukoder som kan användas i deklarationen är märkta med en vit pil mot en blå bakgrund. När man trycker på en sådan varukod öppnas en ny flik med detaljerad information om varukoden.

På raderna finns fyra ikoner:

  1. Anmärkningar
  2. Länk 
  3. Brukstariff
  4. Expandera allt

Ikonen Anmärkningar öppnar anmärkningarna för den valda noden och för alla rubriker ovanför den (anmärkningar till avdelning, anmärkningar till kapitel). Ikonen Länk öppnar ett nytt fönster och en ny URL-adress som kan läggas till bland bokmärken eller kopieras för snabbsökning av önskad varukod. Via ikonen Brukstariff kan man ladda ned en PDF-fil som innehåller utskrivna tariffuppgifter (och underkatalogen) för den valda varukoden. Med ikonen Expandera allt får man fram underkatalogen i dess helhet.
I fliken med varukodsuppgifter visas varubeskrivning, mängdenhet, anmärkningar, fotnoter och en förteckning över de åtgärder som är tillämpliga på varukoden. Användaren kan med knappen Beräkna med denna varukod också gå till funktionen för beräkning av skatter och tullar.

De förtecknade åtgärderna, som också beror på riktning (import eller export), kan filtreras enligt land. Åtgärderna är indelade i fyra grupper:

  1. Information om restriktioner
  2. Tullen
  3. Skatter
  4. Exportbidrag

Grupper utan åtgärder visas inte.

Åtgärderna kan vara förknippade med vissa villkor och fotnoter som visas i ett pop up-fönster när man klickar på ikonen i kolumnen Tilläggsuppgifter. I fönstret för villkor visas en lista med tillämpliga dokument.

I fönstret för fotnoter visas en lista med fotnoter som hänför sig till den avdelning eller den varukod som visas.