Bilagor

WSDL

WSDL-filerna har sparats separat som ZIP-filer ( ladda ner - TradersExport.wsdl - wsdl 10kt).

XSD-filer för varje tabell

XSD-filerna har sparats separat som ZIP-filer (Ladda ner - Zip 50kt).

Exempel på SQL-script

Exempel på SQL-database finns I T-SQL-script Ladda ner - CreateExportTables.sql - SQL 50kt ).

Detta manuskript innehåller “skapa tabell” –kommandon med beskrivningar i kommentarer för varje tabell och för varje kolumn och restriktioner för varje foreign key relation.

Gå med i en informationsled

https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-informationsled/?lang=sv